Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge i modelsnedkerfaget


Læretid.

Læretiden er 4 år.

Uddannelsens omfang.

Den praktiske uddannelse på lærestedet skal finde sted i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler.

Uddannelsen omfatter i øvrigt et 10-ugers forskolekursus, der gennemgås i det første læreår og to 6-ugers kursus på teknisk skole.

De to 6-ugers kursus skal gennemgås i 2. og 3. læreår.

Uddannelsesregler.

(Fastsat af lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold).

Arbejdsområde.

Fremstilling af modeller til jern- og andet metalstøbegods, herunder udførelse af kerne- og opskrabningsarbejde.

Pleje og vedligeholdelse af værktøj og værktøjsmaskiner.

I løbet af læretiden skal lærlingen opnå kendskab til god færdighed i følgende:

Forskoling.

Inden for det første år, dog fortrinsvis inden for de første 6 måneder af læretiden, skal lærlingen gennemgå en grunduddannelse på teknisk skole.

Undervisningen, der gennemføres efter en af metalindustriens lærlingeudvalg udarbejdet, vejledning, skal omfatte brug og vedligeholdelse af det i faget anvendte håndværktøj og undervisning i fagets grundlæggende arbejdsdiscipliner, herunder øvelser ved drejebænk samt den hertil hørende fagteori.

Obligatorisk uddannelse på lærestedet.

Fremstilling af modeller, kernekasser og skabeloner af træ og dertil hørende metaldele efter tegning eller efter opmåling af gods, herunder oplæring i brugen af det i faget almindeligt anvendte håndværktøj.

Betjening af båndsav, drejebænk, slibeplan, afretter og tykkelseshøvl.

Samling ved hjælp af dyvler og skruer, fugning, limning, platning, slidsning. falsning. notning, gratning, tapning og sinkning samt afspærring af plader.

Pleje og vedligeholdelse af værktøj og værktøjsmaskiner.

Ønskelig uddannelse på lærestedet.

Fremstilling af metal- og plastmodeller samt udførelse af gipsarbejde til modeller.

Supplering af uddannelsen ved beskæftigelse på et jernstøberi.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende og for

oplæringen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 21. maj 1968.

Henry Gran

/Carl Jørgensen

Officielle noter

Ingen