Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for slagterfaget


Efter indstilling fra slagterfagets fællesudvalg fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, der angiver mindstemålet for uddannelse af lærlinge inden for slagterfaget, og som er bindende for fagets læremestre.

Slagterlærlinge på svineslagterier.

Lærlingen skal oplæres i: Slagtning af svin, bacontilvirkning samt opskæring af svin.

Lærlingen skal oplæres i: 1) 1. Stikning af svin. 2. Sværbehandling. 3. Udtagning (fedtender og tarme). 4. Opbrystning (udtagning af plucks). 5. Forskæring. 6. Flæskning efter maskine. 7. Lænd og skinke (forsavning, løsning og afsavning af skinkeben, afskæring af haleben samt pudsning af spejl). 8. Bov (afskæring af bryst og halsben. Fristødning og udtrækning af bovblad). 9. Afskæring af halssnitte og bygstrimmel.

10. Afsavning af spidsryg.

11. Markering af sprøjtenåle.

12. Sprøjtning af baconsider.

13. Afskæring af forende og skinke.

14. Deling af midterstykke (kam og brystflæsk).

15. Afspækning og trimning af kam.

16. Faglig teori.

Slagterlærlinge hos private mestre.

Lærlingen skal oplæres i: 2) 1. Slagtning af okser. 2. Slagtning af kalve. 3. Slagtning af svin eller lam. 4. Udskæring af okser til butiksbrug med salg for øje. 5. Ekspedition i butik. 6. Faglig teori.

Slagterbutikslærlinge.

Lærlingen skal oplæres i: 3) 1. Udskæring af okser. 2. Udskæring af kalvevinger. 3. Udskæring af svin. 4. Fremstilling af kødpølse og medisterpølse. 5. Pyntning af salgsvindue. 6. Ekspedition. 7. Faglig teori.

Slagterlærlinge på kreaturslagterier.

Lærlingen skal oplæres i slagtning af fedekalve, kreaturer og lam samt hudebehandling og udskæring af oksekød til brug i industrien.

Lærlingen skal oplæres i: 4) 1. Aflivning af fedekalv. 2. Afslagtning af skind. 3. Udtagning af tarm og organer. 4. Skindets kvalitet og behandling efter slagtning. 5. Aflivning af et kreatur. 6. Afslagtning af hud. 7. Udtagning af tarm og organer. 8. Flækning og trimning. 9. Huders kvalitet og behandling efter slagtning.

10. Aflivning af lam.

11. Afslagtning af forben, bryst, bug og lår.

12. Afslagtning af yderlår, lænd, ryg og hals.

13. Udtagning af tarme og organer.

14. Skindets kvalitet og behandling efter slagtning.

15. Udskæring af forpart.

16. Udskæring af bagpart.

17. Faglig teori.

Pølsemagerlærlinge.

Lærlingen skal oplæres i: 5) 1. Udbening af fedekalve. 2. Partering af grise. 3. Snøring af filet, behandling af skinke samt lægning og syning af rullepølse. 4. Fremstilling af wienerpølser. 5. Fremstilling af cervelatpølser og leverpostej. 6. Faglig teori.

Pølsemagerlærlinge - industri.

Lærlingen skal oplæres i: 6) 1. Udbening og tilskæring af fedekalvejaketter eller okseforfjerdinger. 2. Partering af grise. 3. Behandling af skinker og tilskæring af et slag til flæskeroulader. 4. Fremstilling af wienerpølser. 5. Fremstilling af cervelatpølser eller leverpostej. 6. Faglig teori.

Tarmrenserlærlinge.

Lærlingen skal oplæres i: 7)

Modtagelse og færdigbehandling af tarmene af grise og kreaturer.

Svinetarme: 1. Maver: Afpudsning, opskæring, vending og flåning. 2. Smaltarme: Afslåning, krasning på maskine, sortering, opmåling og saltning. 3. Krusetarme: Skilning, vending, snitning, sortering, bundtning og saltning. 4. Fedtender: Aftagning, pudsning, sortering, bundtning og saltning.

Oksetarme: 5. Krogtarme: Afslåning, affedtning og afslimning. 6. Skæver: Skilning, udskylning, afskæring med kniv eller saksning og afslimning. 7. Bundender: Afskæring og afslimning samt aftagning af bundskind. 8. Faglig teori.

Lærlingerådet, den 21. september 1972

P. Hermann

/Carl Jørgensen

Officielle noter

Ingen