Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for planglassliberfaget


Lærlingen skal forinden læreforholdet påbegyndes være fyldt 16 år. Uddannelsen skal tilrettelægges således at lærlingen i det I. læreår opøves i sandvask, grovslibning af facetter, kantbehandling, fingertræk og hulboring.

I 2. læreår opøves lærlingen i afdrejning af værktøj, facetslibning, slibning af hak, samt videre opøvning af I. års pensum.

I 3. læreår opøves lærlingen i alt arbejde inden for faget værende, samtidig med videreførsel af I. og 2. læreårs pensum.

Det skal under hele læreperioden tilstræbes at lærlingen opnår den rutine og hurtighed, der kvalificerer ham til at aflægge svendeprøve.

Den for faget gældende læretid er 3 år, tillagt tiden lærlingen undervises i den for faget gældende teoretiske dagskoleundervisning (max. 3 måneder).

Ca. I år før læretidens udløb skal læremesteren advisere fagets svendeprøvekommission, som derefter vil lade foretage en kontrol af lærlingens standpunkt og eventuelt give retningslinjer for resten af læretiden.

Lærlingerådet, den 19. juni 1970

Povl Hermann

/ Carl Jørgensen

Officielle noter

Ingen