Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for butikslærlinge inden for branchegruppe IV: Farve- og tapethandel


Efter indstilling fra fællesudvalget for butikslærlinge fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærligeforhold nedenstående uddannelsesregler.

Uddannelsen bør opdeles i halvårlige perioder, således at et bestemt pensum eller bestemte discipliner er afsluttet inden for denne periode. Dog skal der inden for samme tidsrum gives orientering om alle områder inden for faget, således at parterne ved prøvetidens udløb vil kunne vurdere, om læreforholdet med udbytte vil kunne fortsættes.

I øvrigt skal følgende være gennemgået i første halvår (prøvetiden): Varekundskab, varebehandling, kundebetjening, eventuelle kontormæssige opgaver, organisation og personaleadministration.

1. dag:

Gennemgang af forretningen, d.v.s. almindelig husorden. Arbejdstiden. Pauser. Fridage. Præsentation af øvrige medarbejdere. Varemodtagelse.

Principalen eller en af medarbejderne har ansvaret for lærlingen, således at lærlingen altid ved, hvor han/hun skal henvende sig. Andre medarbejde i firmaet skal dog ikke udelukkes fra at beskæftige lærlingen.

1. læreår: 1. halvår: Udpakning og afkonferering af varer - lagerorden. Rullegardinfabrikation og måltagning samt opsætning. Opfyldning af varer samt afvejning, aftapning og etikettering. Instruktion af prismærkning. Telefonbetjening. Vareturekspedition. Personlig optræden. Kundekontakt og kundebetjening. Kassearbejde. Indpakning af varer. Gennemgang af varegrupper. Deltagelse i lettere ekspeditioner. Betjening af tonefarvemaskine. Sammensætning af farver. Begyndende ansvarsområder i butikken (disponering). Instruktion i tapetopsætning. Instruktion i valg af pensler og værktøj samt de formål, de anvendes til.

1. læreår: 2. halvår: Gennemgang af det tillærte materiale. Ansvarsområderne udvides (indkøb og disponering »i det små«). Instruktion vedrørende butikstyveri. Instruktion om arbejdet med salgsfremmende udstillinger. Opfyldning af varer. Information om salgsarbejde og reklamering, samt hvorledes dette følges op i butikken. Yderligere information om varer og deres anvendelsesmuligheder. Skiltning. Vinduesdekoration i det omfang, det finder sted uden dekoratør. Ekspedition og salg. Bank - posthus - bane - rutebil - fragtmand - skib.

2. læreår: 1. halvår: Gennemgang af det tillærte materiale. Ekspedition. Kasseopgørelse. Vareopstilling. Kundebetjening. Reklamationsbehandling. Lette kontorarbejde, hvor dette forekommer. Prøveekspeditioner af andre af forretningens medarbejdere. Gulvbelægning og pålægningsmåde. Ekspedition af skriftlige ordrer, såfremt dette forekommer. Indpakning. Hensigtsmæssig og forsvarlig lagring. Udskrivning af eventuelle papirer. Kendskab til forsendelsesproceduren. Indklarering og fortoldning.

2. Læreår: 2. halvår: (2 års og 2 1/2 års læretid) Gennemgang af det tillærte materiale. Eventuelt kontorarbejde vedrørende butikken. Tapetreklamationer og disses behandling. Varekalkulering. Deltagelse i disponering. Betjening af repræsentanter. Spørgsmål vedrørende varer og deres anvendelsesmuligheder.

3. læreår: 1. halvår: (2 1/2-3 års læretid) Gennemgang af det tillærte materiale. Fortrolighed med forretningsgangen. Eventuel føring af forretningens lovpligtige bøger. Opgørelse af lagerbeholdning. Disponering, varebestilling. Helt selvstændig kundebetjening. Ekspedition af eventuelle telefonordrer.

3. læreår. 2. halvår:

Gennemgang af det tillærte, og der lægges vægt på, at oplæringen fuldendes, således at lærlingen fuldt ud er anvendelig som faglært.

Ved afslutning af læretiden:

Gennemgang af samtlige discipliner.

Samtale om eventuelle muligheder for videreuddannelse og om, hvilke fremtidsmuligheder der er inden for faget.

Endvidere: Hvilke legater, skoler og andre uddannelsesmuligheder, der findes.

Bemærkninger:

Årsagen til, at læretiden opdeles i halvårlige perioder, er, at læretiden ikke er ens for alle kategorier af lærlinge, idet denne er afhængig af den folkeskoleuddannelse, lærlingen møder med. Formålet er endvidere, at såfremt en lærling fratræder sin læreplads for at videreuddanne sig i et forsat læreforhold, vil den nye læremester være klar over, hvor langt den pågældende lærling er fremme i oplæringen.

Lærlingerådet, den 24. februar 1971.

P. Hermann

/Carl Jørgensen

sekr.

Officielle noter

Ingen