Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for butikslærlinge inden for branchegruppe I: Sko- og læderhandel


Efter indstilling fra fællesudvalget for butikslærlinge fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1965 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som er bindende for fagets læremestre.

Lærlingene skal uddannes praktisk og fuldt ud fagligt forsvarligt i følgende færdigheder:

1. Varekundskab

Kendskab til de varer forretningen forhandler, herunder kendskab til varernes kvalitet, oprindelse, benævnelse og anvendelse samt det praktiske grundlag for den lovpligtige handelsskoleundervisning.

2. Rekvisitbrug

Korrekt brug af mål, vægt, kasseapparat, paragonbøger, klassekladder m.v. i den udstrækning disse ting forefindes og bruges i forretningen af det underordnede personale.

3. Emballering

Korrekt og forsvarlig indpakning af varene.

4. Mærkning

Udskiftning af mærker og korrekt mærkning, eftersyn og kontrollering af varerne.

5. Lagring

Hensigtsmæssig og forsvarlig lagring af varerne, derunder orden.

6. Ekspedition

Korrekt kundebetjening samt telefonekspedition, ekspedition af skriftlige ordrer, nedskrivning af ordrer i den udstrækning, det forekommer i forretningen.

7. Notaudskrivning

Udskrivning af følgesedler, regninger, kvitteringer og reklamationssedler, således som disse anvendes i forretningen.

8. Regnskab og korrespondance

Adgang til deltagelse i den regnskabsførelse og korrespondance, der findes al almindelig varekøb, og kundeekspedition, i det omfang det underordnede personale deltager heri, dog kun således, at det bliver et praktisk supplement til handelsskoleundervisningen.

9. Vareoptælling

Opgørelse af lagerbeholdningen.

10. Dekoration og vareplacering

Kendskab til vareplacering, dekoration og vareudstilling i salgslokaler, udstillingsvinduer og montrer i den udstrækning, hvori de stedlige forhold gør det muligt.

Med henblik på tilrettelæggelse af planen for den praktiske uddannelse i læretiden i overensstemmelse med disse regler kan følgende eksempel anføres:

Introduktion

I. dag:

Gennemgang af forretningen, d.v.s. almindelig husorden.

Arbejdstiden.

Pauser.

Fridage.

Præsentation af øvrige medarbejdere.

Varemodtagelse.

Principalen eller en af medarbejderne har ansvaret for lærlingen, således at lærlingen altid ved, hvor han/hun kan henvende sig. Andre medarbejdere i firmaet skal dog ikke udelukkes fra at beskæftige lærlingen.

I. læreår:

Udpakning og eftersyn af varer.

Instruktion i prismærkning og opfyldning af varereoler.

Telefonbetjening.

Personlig optræden.

Kundekontakt og kundebetjening.

Kassearbejde.

Indpakning af varer.

Gennemgang af varegrupper.

Ansvarsområder i butikken (disponering).

Instruktion vedrørende butikstyveri.

2. læreår:

Gennemgang af det tillærte materiale.

Ansvarsområderne udvides (indkøb og disponering »i det små«).

Instruktion om arbejdet med salgsfremmende vareplaceringer.

Information om salgsarbejde og reklamering samt hvorledes dette følges op i butikken.

Yderligere information om varer og deres anvendelsesmuligheder.

Dekoration og skiltning i det omfang, det finder sted uden dekoratør.

Kasseopgørelse.

Bank - posthus - bane - rutebil - fragtmand - skib.

Lettere kontorarbejde, hvor dette forekommer.

Ekspedition af telefonordrer og skriftlige ordrer.

Opbygning og pasning af lageret.

Deltagelse i disponering og kalkulation af varer.

3. læreår (eller sidste halvår ved læretid på 2 1/2 år):

Gennemgang af samtlige discipliner.

Samtaler om eventuelle muligheder for videreuddannelse og om hvilke fremtidsmuligheder, der er inden for faget.

Endvidere orientering om legatmuligheder, skoler, uddannelsesmuligheder samt faglige organisationer i branchen.

Lærlingerådet, den 24. februar 1971.

P. Hermann

/ Carl Jørgensen

Officielle noter

Ingen