Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som autoelektromekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid: 

 0          1      1     2   2  3     3 

      1/2          1/2       1/2      1/2år 

 !--!----!-----!---!------!---!--------!---!------!--!-------!--!----! 

 V  K11  V  K6  V   K6  V   K6  V  K6  V  K2  V 

 !--!----!-----!---!------!---!--------!---!------!--!-------!--!----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som autoelektromekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de faglige arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos Metalindustriens lærlingeudvalg.

Teknisk skole

Den faglige del af undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på uddannelse i brug af håndværktøj, måleinstrumenter og andet værkstedsudstyr samt reparationsteknik og systematisk fejlfinding.

Pensum er opdelt således:

Trin 1 (forskole) - varighed 11 uger.

Skruestiksarbejde, boring og rivning, blød- og hårdlodning, gassvejsning og CO2-svejsning, tyndpladearbejde, kravning af rør samt øvelser i demontering og montering.

Trin 2 - varighed 6 uger.

Batterier, starteranlæg for personvogne samt jævnstrømsdynamoanlæg for person- og lastvogne.

Trin 3 - varighed 6 uger.

Vekselstrømsgeneratoranlæg for personvogne, hovedlysanlæg, viskeranlæg, vaskeranlæg samt el-varmeruder.

Trin 4 - varighed 6 uger.

Tændingsanlæg, kontrol- og tegngivningsudstyr, radioanlæg samt orientering om forbrændingsmotorer, specielt benzinanlæg.

Trin 5 - varighed 6 uger.

Starteranlæg og vekselstrømsgeneratoranlæg for lastvogne og busser, magnet- og halvledertændingsanlæg, manøvreudstyr, ekstraudstyr samt orientering om forbrændingsmotorer specielt dieselanlæg.

Trin 6 - varighed 2 uger.

Repetition afsluttet med en faglig prøve i henhold til lærlingelovens

§ 15

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen skal omfatte eftersyn, fejlfinding, reparation, justering og kontrol af autoelektriske anlæg på personvogne, lastvogne og busser i henhold til fabrikkernes forskrifter og de til enhver tid i lovgivningen fastsatte forskrifter.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen.

- akkumulatorer

- starteranlæg med tilhørende starter, indrykningssystem og styrekreds

- jævnstrømsladeanlæg med tilhørende dynamo, regulator og kontrolkreds

- vekselstrømsladeanlæg med tilhørende generator, regulator og konrolkreds

- batteritændingsanlæg

- lysanlæg, herunder montering af ekstralygter

- ledningsanlæg og strømforbrugere i øvrigt, herunder viskeranlæg, vaskeranlæg, horn, afviserblink, varme- og defrosteranlæg, forvarmningssystemer og instrumenter.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen.

- tændingsanlæg med halvledere

- el-styringsanlæg for transmissioner

- motorvarmere

- viklearbejde

- indsprøjtning. og karbureringssystemer

- montering af radiomodtager/båndoptager, herunder antenner.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Førerbevis

Lærlingen skal inden udlæringen have førerbevis til personmotorvogn under 3500 kg, og læremesteren betaler udgifterne hertil, herunder for indtil 10 timers køreundervisning hos en af ham godkendt kørelærer.

Lærlingerådet, den 13. august 1976.

P.F.V.

M. Bulow-Ludvigsen

Officielle noter

Ingen