Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som finmekaniker trin 1 (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid:0        1/2      1        1 1/2 

        !--------!-----!--------!-----!-----------!--!-! 

          V   K10   V   K10   V    K2 V 

        !--------!-----!--------!-----!-----------!--!-! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen i finmekaniske linie med tilfredsstillende resultat elle anden uddannelse og/eller beskæftigelse der kan ligestilles hermed.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som finmekaniker trin 1, i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, spåntagende maskiner, måleudstyr og andet værkstedsudstyr. Endvidere arbejdsmiljøforhold i forbindelse hermed.

Pensum er opdelt således:

Trin 1a - varighed 10 uger

Drejning, fræsning, boring, gevindskæring, opmærkning, skruestikarbejde. Slibning af håndværktøj, drejestål og bor. Måle- og kontrolteknik, med. lære og stikkelslibning.

Trin 1b - varighed 10 uger

Drejning, fræsning, klæbning, montage, vedligeholdelsesteknik. Måle- og kontrolteknik, geometrisk måling. El-teknik, relæteknik, motorer, elektronik. mek-lære - stikkelslibning.

Trin 1c - varighed 2 uger

Repetitionskursus.

Samtlige skoleophold, bortset fra repetitionskursus, omfatter endvidere valgfri undervisning i almene fag og obligatorisk undervisning i følgende fællesfag: samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Fremstilling, opmåling, tilpasning og montering af finmekaniske komponenter. Sammenbygning, kontrol og justering af ukomplicerede elektriske, mekaniske og elektromekaniske komponenter. Drejning, fræsning og boring.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

Facondrejning.

Stikkelfræsning og slibning af stikler.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for Jern- og metalområdet

den 2. oktober 1979.

Ove Schandorff

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

den 29. juli 1980.

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 1. januar 1980