Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som bygnings- og landbrugssmed inden for smede- og maskinarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid: 

 0         1     1   2     2   3      3 

    1/2         1/2       1/2        1/2år 

 !--!----!------------!----!-----------!----!------------!----!------! 

 V  K12    V   K9    V   K9    V    K2 

 !--!----!------------!----!-----------!----!------------!----!------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som bygnings- og landbrugssmed i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de faglige arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos Metalindustriens lærlingeudvalg.

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med med hovedvægt på uddannelse i brug af håndværktøj, svejseudstyr og andet værkstedsudstyr.

Pensum er opdelt således:

Trin 1 (forskole) - varighed 12 uger.

Skruestikarbejde, smede-, plade- og profilarbejde, udfoldning, sammenføjningsmetoder herunder lysbue-, gas- og beskyttelsesgassvejsning (MAG) samt flammeskæring.

Trin 2 - varighed 9 uger.

Sammenføjningsmetoder, herunder lysbue, gas- og beskyttelsesgassvejsning (MAG-TIG), flammeskæring samt rørarbejde. Endvidere opgaver, som indeholder de nævnte arbejdsdicipliner.

Trin 3 - varighed 9 uger.

Plade- og profilarbejde, sammenføjningsmetoder, herunder lysbue-, gas- og beskyttelsesgassvejsning (MIG MAG - TIG).

Trin 4 (repititionskursus) - varighed 2 uger.

Kurset omfatter arbejdspraktik, hvor de på teknisk skole indlærte arbejdsdiscipliner er sammensat til forskellige opgaver, som danner grundlag for en faglig prøve i henhold til lærlingelovens § 15.

Generelt

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen på lærestedet skal omfatte smede-, plade- og profilarbejde ved anvendelse af håndværktøj, maskiner samt svejse- og skæreudstyr efter normalt anvendte arbejdstegninger eller skitser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen:

- lysbuesvejsning, beskyttelsesgassvejsning (MAG), flammeskæring

- plade- og profilarbejde i de for branchen normalt anvendte materialer, herunder bygningssmedearbejde og rørinstallationer til centralvarme og pumpeanlæg

- reparation af landbrugsredskaber

- samling og opstilling samt demontage

- brug og vedligeholdelse af de for bygnings- og landbrugssmeden anvendte håndværktøjer og maskiner.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- smedning

- gassvejsning

- beskyttelsesgassvejsning, TIG

- drejning

- lodning

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 13. august 1976.

P.F.V.

M. Bulow-Ludvigsen.

Officielle noter

Ingen