Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som finmekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid: 0    1/2   1   1    2   2   3   3 

                 1/2      1/2     1/2 år 

     !---!---!----------!--!-----------!--!----------!--!-----! 

      V K12   V   K9   V   K9   V   K2  V 

     !---!---!----------!--!-----------!--!----------!--!-----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som finmekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles/indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i det/de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået i det/de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos Metalindustriens lærlingeudvalg.

Teknisk skole

Den faglige del af undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægten lagt på brug af håndværktøj, spåntagende maskiner, måleudstyr og andet værkstedsudstyr.

Pensum er opdelt således:

Trin 1 (forskole) - varighed 12 uger.

Skruestikarbejde, drejning, fræsning, måling, slibning af håndværktøj, drejestål og bor, hærdning samt øvelser i demontage og montage.

Trin 2 - varighed 9 uger (brancherettet undervisning)

Drejning, fræsning, boring, gevindskæring, rivning, slibning af bor og drejestål, montage, elektronik samt punktsvejsning og hårdlodning.

Trin 3 - varighed 9 uger (brancherettet undervisning)

Drejning, fræsning, boring, gevindskæring, rivning slibning af bor og drejestål, montage,el- og pneumatisk styringsteknik, måle- og kontrolteknik samt gassvejsning og el-svejsning.

Trin 4 - varighed 2 uger (brancherettet undervisning)

Repetition afsluttet med en faglig afslutningsprøve i henhold til lærlingelovens § 15.

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen hos læremesteren skal omfatte fremstilling, kontrol,

montering, tilpasning og justering af finmekaniske komponenter og

apparater i mindre seriestørrelser udført i såvel stål og metal som

kunststoffer.

Uddannelsen skal gennemføres under hensyntagen til de krav om tolerancer og bearbejdning samt til de specielle teknologier og materialekrav der er karakteristiske for branchen.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen:

- drejning:

langdrejning, plandrejning, udboring, afstikning, frigangsstikning, konusdrejning, roulettering og gevindskæring

- fræsning:

radiusfræsning og opslidsning af tyndvæggede emner, delingsfræsning, notfræsning, planfræsning og rodehovedfræsning

- boring, gevindskæring og rivning

- montering

- demontering

- skruestikarbejde, herunder opmærkning, tilpasning og montage

- blød- og hårdlodning

- måling

- værktøjsslibning, herunder slibning af bor og drejestål.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- facondrejning

- stikkelfræsning, herunder slibning af stikler

- el- og gassvejsning

- el- og pneumatisk styringer

- geometrisk måling

- limning.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet,den 13. august 1976.

P.F.V.

M. Bülow-Lüdvigsen

Officielle noter

Ingen