Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for buntmagerfaget og buntmagersyning


Efter at lærlingerådet fra buntmagerfagets fællesudvalg i lærlingesager har modtaget indstilling om ændring af de af rådet under 25. januar 1958 fastsatte regler for lærlingeuddannelse inden for buntmagerfaget og buntmagersyning, fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i buntmagerfaget og buntmagersyning, og som er bindende for fagets læremestre.

Lærlinge skal oplæres i alt under fagene henhørende arbejde. --------------------

For lærlinge i buntmagerfaget:

Sortering af pelsskind.

Udbedring af pelsskind.

Tilskæring - herunder: Sammensætning og rykning.

Svækning.

(Montering af hoveder - indlæres på fagskolen).

For lærlinge i buntmagersyning:

Maskinsyning, herunder syning af rykkede skind, samt sammensyning af kåber, håndsyning og optrædning af pelsværk, hoveder, skunkstakker og polsk søm.

Påsyning af bændler, pikering, lommer samt indsætning af ærmer.

Klipning af foer og pikeringsstof.

Foring af kåbe, cape eller capestola.

(Foring af muffe, syning af flæse, montering af collier - indlæres på fagskolen).

Lærlingerådet, den 19. april 1971.

P. Hermann

/ C. Jørgensen

Officielle noter

Ingen