Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som klejnsmed inden for smede- og maskinarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid:0      1    1   2   2  3    3 

        1/2     1/2     1/2     1/2 år 

     !---!---!------!---!--------!---!--------!--!---! 

      V K12  V  K9   V   K9   V   K2 V 

     !---!---!------!---!--------!---!--------!--!---! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som klennsmed i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos Metalindustriens lærlingeudvalg.

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægten på oplæring i brug af håndværktøj, svejseudstyr og andet værkstedsudstyr.

Pensum er opdelt således:

Trin I (forskole) - varighed 12 uger.

Skruestikarbejde, smede-, plade- og profilarbejde, udfoldning, sammenføjningsmetoder, herunder lysbue-, gas- og beskyttelsesgassvejsning (MAG) samt flammeskæring.

Trin 2 - varighed 9 uger.

Sammenføjningsmetoder, herunder lysbue-, gas-, og beskyttelsesgassvejsning (MAG-TIG), flammeskæring samt rørarbejde. Endvidere opgaver, som indeholder de nævnte arbejdsdiscipliner.

Trin 3 - varighed 9 uger.

Plade- og profilarbejde, sammenføjningsmetoder, herunder lysbue-, gas og beskyttelsesgassvejsning (MIG MAG - TIG).

Trin 4 (repetitionskursus) - varighed 2 uger.

Kurset omfatter arbejdspraktik, hvor de på teknisk skoler indlærte arbejdsdiscipliner er sammensat til forskellige opgaver, som danner grundlag for en faglig prøve i henhold til lærlingelovens § 15.

Generelt

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen på lærestedet skal omfatte smede-, plade- og profilarbejde ved anvendelse af håndværktøj, maskiner samt svejse- og skæreudstyr efter normalt anvendte arbejdstegninger eller skitser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen:

- lysbuesvejsning, bukning, beskyttelsesgassvejsning (MAG), flammeskæring

- plade- og profilarbejde, herunder valsning i de for branchen normalt anvendte materialer.

- samling og opstilling samt demontage

- brug og vedligeholdelse af de for klejnsmeden anvendte håndværktøjer og maskiner.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- smedning

- gassvejsning

- beskyttelsesgassvejsning TIG

- drejning

- lodning

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt

og for oplærlingen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 13 august 1976.

P.F.V.

M. Bülow-Ludvigsen

Officielle noter

Ingen