Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som elektromekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 0          1      1     2   2  3     3 

      1/2          1/2       1/2      1/2år 

 !--!----!-----!---!------!---!--------!---!------!--!-------!--!----! 

 V  K12  V  K6  V   K6  V   K6  V  K6  V  K2  V 

 !--!----!-----!---!------!---!--------!---!------!--!-------!--!---- 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som elektromekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres ved en vekselvirkning mellem ophold i virksomheden og på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen i videst mulig udstrækning beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de faglige arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos Metalindustriens Lærlingeudvalg.

Teknisk skole

Den faglige del af undervisningen på teknisk skole omfatter teori og praktik med hovedvægten på fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af jævn- og vekselstrømsmaskiner samt start og reguleringsanlæg. Endvidere fejlfinding og opbygning af elektroniske enheder på industrianlæg, herunder elektronisk styring.

I forbindelse hermed brug af hånd- og måleværktøj, måleinstrumenter samt maskinel bearbejdning.

Udførelse af diagrammer og nøgleskemaer efter gældende standard.

Pensum er opdelt således:

Trin 1 (forskole) - varighed 12 uger. Skruestiksarbejde, drejning, fræsning, måling, slibning af håndværktøj og drejestål, hærdning samt øvelser i demontering og montering.

Trin 2 - varighed 6 uger.

Vikling, bearbejdning af el-materialer, jævnstrømsteori, måleinstrumenter, jævnstrømsmaskiner samt diagram- og tegningslæsning.

Trin 3 - varighed 6 uger.

Jævn- og vekselstrømsmaskiner, vekselstrømsteori, transformere samt diagram- og tegningslæsning.

Trin 4 - varighed 6 uger.

Vikling, relæteknik, reguleringsmetoder, transformere, programstyring og diagramlæsning.

Trin 5 - varighed 6 uger.

Elektronik, instrumenter, automatiske styringsanlæg, bearbejdning af elmaterialer, diagramlæsning.

Trin 6 - varighed 2 uger.

Repetition afsluttet med faglig prøve i henhold til Lærlingelovens § 15.

Undervisningen på teknisk skole omfatter sikkerhed på arbejdspladsen, regler ved arbejde med stærkstrømstekniske anlæg (Stærkstrømsreglementet)

Der undervises endvidere i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen skal omfatte fejlfinding, reparation, vikling, montage og afprøvning af jævn- og vekselstrømsmaskiner, herunder maskinel bearbejdning.

Endvidere service, fejlfinding, reparation og montering af manuelle og automatiske start- og reguleringsanlæg for jævn- og vekselstrøm.

Herudover service, fejlfinding og opbygning af elektrotekniske enheder på industri- og/eller skibsanlæg - herunder elektronisk styring.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen:

Fejlfinding, reparation og montering af:

- elektriske maskiner for jævn- og vekselstrøm,

- transformere,

- elektrisk håndværktøj.

Opbygning og vedligeholdelse af relæ/elektroniske styringsanlæg, herunder:

- start- og reguleringsanlæg for jævn- og vekselstrøm.

Mekanisk bearbejdning, herunder:

- drejning, boring, gevindskæring samt blød- og hårdlodning.

Ønsket supplement

- fræsning og svejsning.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 19. december 1975.

Povl Hermann.

/Carl Jørgensen.

Officielle noter

Ingen