Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som fræser inden for smede- og maskinarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid: 0      1/2  1    1 1/2   2     2 1/2 år 

     !---!-----!----------!----!-------------!----!---! 

      V  K12   V    K9    V    K2  V 

     !---!-----!----------!----!-------------!----!---! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som fræser i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder udføres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos Metalindustriens lærlingeudvalg.

Teknisk skole

Den faglige del af undervisning på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på uddannelse i brug af håndværktøj, spåntagende maskiner og andet værkstedsudstyr.

Pensum er opdelt således:

Trin 1 (forskile) - varighed 12 uger.

Skruestiksarbejde, drejning, fræsning, måling, slibning af håndværktøj og drejestål, hærdning samt øvelser i demontage og montage.

Trin 2 - varighed 9 uger.

Drejning. fræsning, slibning af værktøj på universalslibemaskine, montage, demontage, pneumatisk- og elstyring, gas- og lysbuesvejsning.

Trin 3 (repetitionskursus) - varighed 2 uger.

Repetition afsluttet med en faglig prøve i henhold til lærlingelovens § 15.

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen skal omfatte produktionsarbejde såvel serie som enkeltdele ved fræsemaskiner af forskellige konstruktioner samt vedligeholdelse af disse.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen:

- fræsning udført i normalt forekommende materialer inden for jern- og metalindustrien og udført efter almindeligt anvendt toleranceområder,

- slibning af skærende værktøjer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- drejning,

- montagearbejde.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Reglerne gælder fra og med 1. juli 1975.

Lærlingerådet, den 1. juli 1975.

P. Hermann.

/Carl Jørgensen.

Officielle noter

Ingen