Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som rørsmed inden for smede- og maskinarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid: 

 0         1   1     2    2   3       3 

    1/2       1/2        1/2         1/2år 

 !--!----!-----!---!------!---!--------!---!----------!-----------!--! 

 V  K12  V  K6  V   K6  V   K6     V   K1 + 2dg V 

 !--!----!-----!---!------!---!--------!---!----------!-----------!--! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som rørsmed i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos Metalindustriens lærlingeudvalg.

Teknisk skole

Den faglige del af undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på uddannelse i installation- og reparationsarbejde, herunder fejlfinding inden for gas, vand, varme og sanitet. Pensum er opdelt således:

Trin 1 (forskole) - varighed 12 uger.

Skruestiksarbejde, boring, rivning og gevindskæring, blød- og hårdlodning, gassvejsning og lysbuesvejsning, pladearbejde, smedearbejde, rørarbejde samt øvelse i demontering og montering.

Trin 2 - varighed 6 uger.

Vandinstallationer i galv. rør og kobberrør på væg, samt vandinstallationer med indbygningsarmatur.

Afløbsinstallationer i støbejern og PVC.

Kombinerede kedelanlægs- og vandinstallationer.

Endvidere flammeskæring, frasvejsning af plader og rør, påsvejsning af studse samt lodning af plader og rør.

Trin 3 - varighed 6 uger.

Vandinstallationer med thermostatisk blandeventil.

Kaloriefereanlæg.

Afløbsinstallationer i støbejern og PVC samt kombinerede fjernvarme- og vandinstallationer.

Endvidere flammeskæring, modsvejsning af plader og rør, påsvejsning af studse, fremstilling af røremner med reduktion samt fremstilling af følerlommer.

Trin 4 - varighed 6 uger.

F-gas installationer, samt fjernvarmeanlæg med TD-styring.

Centralvarmeanlæg med dobbelt shunt samt installationer med varmeveksler og trykekspansion.

Afløbinstallationer af plast.

Repetition af flammeskæring og svejsning.

Trin 5 - varighed 1 uge + 2 dage.

Repetition afsluttet med en faglig prøve i henhold til lærlingelovens § 15. Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fortsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen:

Gasinstallationer

Ledningsnet i bygninger til gasapparater

- måleafsætning i bygninger,

- gastilslutning til gasforbrugende apparater,

- fejlfinding.

Vandinstallationer

Ledningsnet i jord

- anboring på eternit eller plastrør.

Ledningsnet i bygninger

- målersætning i bygninger,

- vandtilslutning til sanitetsgenstande, kedel og varmtvandsforsyning med tilhørende cirkulation,

- rørføringer,

- montering, fejlfinding, justering og udskriftning af ventiler, haner og blandingsbatterier (manuelle, thermostatiske og automatiske).

Fjernvarmeanlæg

- manøvrerumsarrangement,

- anlæg med trykdifferensstyring, thermostatsstyring, returventilstyring og varmeveksler.

Kedelanlæg

- anlæg med kedelunit,

- anlæg med pumpe, shunt, åben og/eller lukket ekspansion,

- montering, forindstilling, fejlfinding, vedligeholdelse og udskiftning af reguleringshaner og ventiler.

Afløbsinstallationer

- afløbsledninger i støbejern og plast fra WC, bidet, hv, kar, ga og kv til brønd med og uden udluftning.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- smedearbejde i plader og profiler samt el-svejsning.

I øvrigt beskæftigelse ved anden på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Reglerne gælder fra og med den 1. juli 1975.

Lærlingerådet, den 28. april 1975.

P. Hermann.

/Carl Jørgensen.

Officielle noter

Ingen