Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som automekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 0          1      1     2     2  3   3 

      1/2          1/2         1/2    1/2år 

 !--!----!-----!---!------!---!--------!---!------!--!-------!--!----! 

 V  K11  V  K6  V   K6  V   K6  V  K6  V  K2  V 

 !--!----!-----!---!------!---!--------!---!------!--!-------!--!----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som automekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de faglige arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos Metalindustriens lærlingeudvalg.

Teknisk skole

Den faglige del af undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på uddannelse i brug af håndværktøj, måleinstrumenter og andet værkstedsudstyr samt reparationsteknik og systematisk fejlfinding.

Pensum er opdelt således:

Trin 1 (forskole) - varighed 11 uger.

Skruestiksarbejde, boring og rivning, blød- og hårdlodning, gassvejsning og CO2-svejsning, tyndpladearbejde, kravning af rør samt øvelser i demontering og montering.

Trin 2 - varighed 6 uger.

Benzinmotorer og transmission samt orientering om tænding, benzinanlæg og om kundeservice, herunder det sikkerhedsmæssige ansvar.

Trin 3 - varighed 6 uger.

Bremser, benzinanlæg, tænding og akkumulatorer.

Trin 4 - varighed 6 uger.

Styretøj, transmission, chassis og dieselmotorer.

Trin 5 - varighed 6 uger.

Ladeanlæg, ledningsanlæg og strømforbrugere samt sikkerhedsmæssige og driftsmæssige eftersyn. Orientering om bilsyn og toldbestemmelser samt om værkstedsøkonomi.

Trin 6 - varighed 2 uger.

Repetition afsluttet med faglig prøve i henhold til Lærlingelovens § 15.

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen skal omfatte eftersyn, fejlfinding, reparation, justering og kontrol af forskellige bilmodeller med totalvægt indtil 3500 kg i henhold til fabrikkernes forskrifter og de til enhver tid i lovgivningen fastsatte forskrifter.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen:

- benzinmotorer med tilhørende tændings- og benzinanlæg samt køle-, smøre- og udstødningssystem,

- transmissioner herunder kobling, mekanisk gearkasse og differentiale,

- bremseanlæg med og uden vacuumforstærkning,

- styretøj,

- undervogn herunder aksler, broer, hjulophæng, affjedring og støddæmpere,

- bilens el-anlæg, dog ikke større reparationer på elektriske komponenter.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- udskiftning af mindre karrosseridele, opretning af mindre buler og andre enklere karrosserireparationer

- dieselmotoren og det dertil hørende brændstofsystem,

- benzinindsprøjtningssystemer,

- automatiske transmissionssystemer,

- servostyring.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Førerbevis

Lærlingen skal inden udlæringen have førerbevis til personmotorvogn under 3500 kg, og læremesteren betaler udgifterne hertil, herunder for indtil 10 timers køreundervisning hos en af ham godkendt kørelærer.

Reglerne gælder fra og med den 1. juli 1975.

Lærlingerådet, den 19. april 1974.

P. Hermann.

/Carl Jørgensen.

Officielle noter

Ingen