Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som gørtler inden for gørtler- og metalarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid: 0     1/2  1   1 1/2   2    2 1/2   3  3 år 

     !-----!---!---------!--!-------------!--!------------------! 

       V  K12   V   K9    V    K9    V 

     !-----!---!---------!--!-------------!--!------------------! 

 V = Varighed på teknisk skole 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

 Uddannelsens mål 

 Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som gørtler i 

  overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for 

  uddannelsen fastsatte kursusplan. 

 Uddannelsens tilrettelægning 

 De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på 

  teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, 

  at læringen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de 

  arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående 

  skoleophold. 

 Teknisk skole 

 Lærlingen gennemgår den for maskinlinien fastsatte undervisning på 

  teknisk skole. Den faglige del af undervisningen omfatter praktik 

  og teori med hovedvægt på uddannelse i brug af håndværktøj, 

  spåntagende maskiner og andet værkstedsudstyr. 

 pensum er opdelt således: 

 Trin 1 (forskole) - varighed 12 uger. 

 Skruestiksarbejde, smede-, plade- og profilarbejde, udfoldning, 

  sammenføjningsmetoder, herunder lysbue-, gas, og 

  beskyttelsesgassvejsning (MAG) samt flammeskæring. 

 Trin 2 - varighed 9 uger. 

 Sammenføjningsmetoder, herunder lysbue-, gas- og 

  beskyttelsesgassvejsning (MAG - TIG), flammeskæring samt 

  rørarbejde. Endvidere opgaver, som indeholder de nævnte 

  arbejdsdiscipliner. 

 Trin 3 - varighed 9 uger. 

 Plade- og profilarbejde, sammenføringsmetoder, herunder lysbue-, gas- 

  og beskyttelsesgassvejsning (MIG - MAG - TIG). 

 Generelt 

 Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere 

  arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt 

  undervisning i almene fag. 

 Uddannelsesregler 

 Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 

  2. oktober 1956 om lærlingeforhold. 

 Uddannelsen på lærestedet skal omfatte oplæring ved filing, boring, 

  opmærkning, udførelse af plade- og rørarbejde, tin- og 

  slaglodning, metalsvejsning og gulbrænding, anvendelse af 

  snitværktøj, betjening af drejebænk, hærdning af slibning af 

  drejestål og værktøj. Pleje og vedligeholdelse af værktøj og 

  maskiner. 

 Dersom læremesteren ikke på eget værksted kan oplære lærlingen i 

  metalsvejsning og/eller lodning, skal der ved lærekontraktens 

  oprettese sikres lærlingen den nævnte uddannelse i mindst 4 uger 

  på et Metalindustriens Lærlingeudvalg godkendt værksted. 

 Ønskeligt supplement til uddannelsen 

 Ciselørarbejde og udførelse af støbemodeller i metal 

 I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt 

  og for oplæringen værdifuldt arbejde. 

Lærlingerådet, den 23. september 1977.

N.C. Bitsch.

/M. Bülow-Ludvigsen.

Officielle noter

Ingen