Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Reglerne for uddannelse af lærlinge inden for jern- og metalsliberfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid:0         1    1    2    2 

          1/2      1/2       1/2 år 

     !---!---!----------------------------------! 

      V K12       V 

     !---!---!----------------------------------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som jern- og metalsliber i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for den tekniske skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er anført under uddannelsesreglerne.

Teknisk skole

Lærlingen gennemgår smedeliniens trin 1, hvor undervisningen omfatter praktik og teori med hovedvægten på oplæring i brug af håndværktøj, svejseudstyr og andet værkstedsudstyr.

Pensum er opdelt således:

Trin 1- varighed 12 uger

Skruestiksarbejder, smede-, plade- og profilarbejde, udfoldning, sammenføjningsmetoder, herunder lysbue-, gas- og beskyttelsesgassvejsning (MAG) samt flammeskæring.

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen på lærestedet skal omfatte forbehandling, slibning og polering samt efterbehandling af galvanisk behandlede arbejder.

Af hensyn til den alsidige uddannelse skal lærlingen deltage i alt forekommende slibearbejde.

Hvis der findes galvanisk anlæg på lærestedet, skal lærlingen beskæftiges mindst 3 måneder i denne afdeling.

Pleje og vedligeholdelse af værktøj og maskiner.

Ønskeligt supplement til uddannelsen

Beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 23. september 1977.

N.C. Bitsch

/M. Bülow-Ludvigsen

Officielle noter

Ingen