Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som kobbersmed


Opbygning og varighed

 

 Læretid:0      1    1   2   2 3  3 

        1/2     1/2     1/2  1/2 år 

     !---!---!------!---!--------!---!--------! 

      V K12  V  K9   V   K9   V 

     !---!---!------!---!--------!---!--------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som kobbersmed i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er anført under uddannelsesreglerne.

Teknisk skole

Lærlingen gennemgår den for maskinliniens fastsatte undervisning på teknisk skole. Den faglige del af undervisningen omfatter praktik og teori med hovedvægt på uddannelse i brug af håndværktøj, spåntagende maskiner og andet værkstedsudstyr.

Pensum er opdelt således:

Trin 1 (forskole) - varighed 12 uger.

Skruestikarbejde, smede-, plade- og profilarbejde, udfoldning, sammenføjningsmetoder, herunder lysbue-, gas- og beskyttelsesgassvejsning (MAG) samt flammeskæring.

Trin 2- varighed 9 uger.

Sammenføjningsmetoder, herunder lysbue-, gas- og beskyttelsesgassvejsning (MAG - TIG), flammeskæring samt rørarbejde. Endvidere opgaver, som indeholder de nævnte arbejdsdiscipliner.

Trin 3 - varighed 9 uger.

Plade- og profilarbejde, sammenføjningsmetoder, herunder lysbue-, og beskyttelsesgassvejsning (MIG - MAG - TIG).

Generelt

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen på lærestedet skal omfatte:

Obligatorisk

Plade- og rørarbejde i kobber, herunder opmærkning, klipning, savning, filing, boring, tinlodning, slaglodning og nitning. Desuden optrækning, indtrækning og afhamring, bøjning af rør. Fortinning af kobber, jern og metaldele. Arbejde i rustfrit stål, herunder argonsvejsning, lysbuesvejsning og bøjning af rør.

Ønskeligt

Plade- og rørarbejde i kobberlegeringer, bly, aluminium, nikkel og jern. Tilvirkning af rør, forarbejdet af plade, udføring af apparatur og rør med bly.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 23. september 1977.

N.C. Bitsch.

/M. Bülow-Ludvigsen.

Officielle noter

Ingen