Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for bygningstapetsererfaget


Efter indstilling fra sadelmager-, tapetserer-, rejsetøjs- og handske magerfagenes fællesudvalg fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i bygningstapetsererfaget, og som er bindende for fagets læremestre.

Oplæringen skal tilrettelægges med henblik på at bibringe lærlingen størst mulig færdighed i at udføre alle inden for bygningstapetsererfaget almindeligt forekommende arbejder, således at lærlingen efter endt læretid kan bestå den for faget gældende svendeprøve og i øvrigt være i stand til at udføre almindeligt godt bygningstapetsererarbejde.

Undervisningen skal tilrettelægges således, at lærlingen inden udløbet af:

1. læreår:

Skal lære at kende de i faget anvendte værktøjer og materialer og disses anvendelse, samt lære at bundbehandle vægge, såsom afblødning af gammelt tapet, slibning, limning, grunding og ætsning af vægge, samt udspartle og fuldspartle vægge. Indsmøring og opsætning af grundpapir og maskinpapir til maling, samt indsmøring og opsætning af bundstrøgne-, vandfaste-, vaskbare- og relieftapeter med overlæg i lettere kvaliteter, samt grunding af vægge med plastikmaling.

2. læreår:

Opsætning af grundpapir, maskinpapir og tapet på trapper og lofter. Opsætning af silketapeter, relieftapeter og plasttapeter med overlæg. Opsætning af glasfiber til maling. Rauvex og lign. til maling stødt sammen.

Opsætning af lettere stødetapeter og vinyltapeter.

Sidste læreår (1/2):

Opsætning af pap, flamingo samt hessian i klister og klæb.

Opsætning af hessian med papirbagside, lærreds- og stråtapeter i klister og klæb.

Opsætning af vinyl- og finere tapeter, som stødes. Hessian og glasvæv opsat rent.

Inddele vægge i felter og opsætte tapet symmetrisk.

Lærlingerådet, den 17. februar 1977.

P. Hermann

/ M. Bülow-Ludvigsen.

Officielle noter

Ingen