Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som metalstøber inden for gørtler- og metalarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid:0          1    1    2  2 

         1/2        1/2     1/2 år 

     !---!---!------!---!--------!---!----------! 

      V F12  V  S8   V   S6   V 

     !---!---!------!---!--------!---!----------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 F = Forskole på dansk teknisk skole 

 S = Specialkursus på Skandinavisk støberiskole 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som metalstøber i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for den tekniske skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole og Skandinaviska Gjuteriskolan.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Teknisk skole

Den faglige del af undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på uddannelse i brug af håndværktøj og det udstyr, der anvendes i støberierne ved formning og støbning.

Pensum er opdelt således:

Trin 1 (smedeliniens forskole) - varighed 12 uger

Skruestiksarbejde, plade- og profilarbejde, gas og lysbuesvejsning samt flammeskæring, lodning og boring.

Trin 2 - varighed 8 uger

Praktiske øvelser i formning og støbning samt fagteori, omfattende modelteknik, formmaterialer, formningsteknik, smelte- og støbeteknik og kvalitetskontrol.

Trin 3 - varighed 6 uger

Videreførelse af det under trin 2 angivne pensum. Undervisningen op teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen på lærestedet skal omfatte oplæring ved almindelig håndformning, kernearbejder, fremstilling af patentbrædder for maskinformning, tør- og/eller vådsandsformning, metalsmeltning, samling og udstøbning af forme.

Ønskeligt supplement til uddannelsen

Kendskab til letmetaller, formning med kilestykker og andet.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende faglig og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 23. september 1977.

N.C. Bitsch

/M. Bülow-Ludvigsen

Officielle noter

Ingen