Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som ortopædimekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid:0      1    1   2   2  3  3 

        1/2     1/2     1/2   1/2 år 

     !---!---!------!---!--------!---!----------! 

      V K12  V  K9   V   K9   V 

     !---!---!------!---!--------!---!----------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som ortopædimekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for den tekniske skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er anført under uddannelsesreglerne.

Teknisk skole

Den faglige del af undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægten lagt på brug af håndværktøj, spåntagende maskiner, måleudstyr og andet værkstedsudstyr.

Pensum er opdelt således:

Trin 1 (forskole) - varighed 12 uger.

Skruestiksarbejde, drejning, fræsning, måling, slibning af håndværktøj, drejestål og bor, hærdning samt øvelser i demontage og montage.

Trin 2 - varighed 9 uger (brancherettet undervisning).

Drejning, fræsning, boring, gevindskæring, rivning, slibning af bor og drejestål, montage, elektroteknik samt punktsvejsning og hårdlodning.

Trin 3 - varighed 9 uger (brancherettet undervisning).

Drejning, fræsning, boring, gevindskæring, rivning, slibning af bor og drejestål, montage, el- og pneumatisk styringsteknik, måle- og kontrolteknik samt gassvejsning og el- svejsning.

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen hos læremesteren skal omfatte fremstilling og reparation af arm- og benproteser, diverse ryg- og bandager samt fodindlæg.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen:

- skruestikarbejde, herunder opmærkning

- drejning, fræsning, slibning og polering, smedning, hærdning og pladearbejde. Tilpasning og opbygning af diverse bandager efter afstøbning eller efter tegning. Autogensvejsning samt blød- og hårdlodning. Arbejde i ikke-metalliske materialer

- slibning af drejestål

- pleje og vedligeholdelse af håndværktøj og værktøjsmaskiner.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- drejning med håndstål, herunder gevindskæring. Fjedervikling, bukning af rør samt el-svejsning.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende og for oplæringen værdifuldt arbejde, herunder forekommende ortopædisk træarbejde samt arbejde med plastiske stoffer.

Lærlingerådet, den 23. september 1977.

N.C. Bitsch.

/M. Bülow-Ludvigsen.

Officielle noter

Ingen