Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for sejlmagerfaget


Efter indstilling fra det faglige udvalg for sejlmagerfaget fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i sejlmagerfaget, og som er bindende for fagets læremestre.

Oplæringen skal tilrettelægges med henblik på, at lærlingen efter endt læretid kan bestå den for faget gældende svendeprøve og i øvrigt være i stand til at udføre almindeligt godt sejlmagerarbejde.

Oplæringen skal omfatte følgende:

a. Håndsyning i sejldug.

b. Maskinsyning i sejl- og presenningsdug, såvel almindelige presenninger som overtræk.

c. Tovværksarbejde omfattende langsplidsning, øjesplidsning, sammensplidsning af 2 forskellige dimensioner og måtter.

d. Liigning af tovværk og syning af huller.

e. Splidsning og klædning af wirer.

f. De på værkstedet forekommende arbejder på sejl eller yachtsejl, herunder kendskab til skæring efter tegning g skabelon.

Lærlingerådet, den 21 juni 1977.

P.F.V.

Jørgen T. Møller

Officielle noter

Ingen