Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som våbenmekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid: 0     1/2  1   1     2    2   3   3 

                 1/2        1/2     1/2 år 

     !-----!---!---------!--!-------------!--!------------------! 

       V  K12   V   K9    V    K9    V 

     !-----!---!---------!--!-------------!--!------------------! 

 V= Virksomhedsuddannelse 

 K= Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som våbenmekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er nævnt under uddannelsesreglerne.

Teknisk skole

Den faglige del af undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægten lagt på brug af håndværktøj, spåntagende maskiner, måleudstyr og andet værkstedsudstyr.

Pensum er opdelt således:

Trin 1 (forskole) - varighed 12 uger.

Skruestiksarbejde, drejning, fræsning, måling, slibning af håndværktøj, drejestål og bor, hærdning samt øvelser i demontage og montage.

Trin 2 - varighed 9 uger (brancherettet undervisning).

Drejning, fræsning, boring, gevindskæring, rivning, slibning af bor og drejestål, montage,elektronik samt punktsvejsning og hårdlodning.

Trin 3 - varighed 9 uger (brancherettet undervisning).

Drejning, fræsning, boring, gevindskæring, rivning, slibning af bor og drejestål, montage, el- og pneumatisk styringsteknik, måle- og kontrolteknik samt gassvejsning og el-svejsning.

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen hos læremesteren skal omfatte reparation, montering og afprøvning af håndskydevåben. Fremstilling af reservedele.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen:

- drejning, herunder gevindskæring

- fræsning

- montering, tilpasning, afprøvning, justering, skrabning, rivning, smedning, hærdning, fjedervikling, skæftning, metalfarvning, autogensvejsning, blød- og hårdlodning samt slibning af håndværktøj

- skruestiksarbejde, herunder opmærkning og tilpasning

- pleje og vedligeholdelse af værktøj g værktøjsmaskiner.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- rundslibning, planslibning samt el-svejsning.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 25. september 1977.

N.C. Bitsch.

/M. Bülow-Ludvigsen.

Officielle noter

Ingen