Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som motorcykelmekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid: 0    1/2   1     1     2     2    3 

                   1/2         1/2 

     !---!--!-------!--!--------!--!----------!--!------!-!-----! 

      V K   V   K   V   K   V   K  V  K  V 

     !---!--!-------!--!--------!--!----------!--!------!-!-----! 

        11     5      10      5     2 

 V= Virksomhedsuddannelse 

 K= Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som motorcykelmekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Teknisk skole

Den faglige del af undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på uddannelse i brug af håndværktøj, måleinstrumenter og andet værkstedsudstyr samt reparationsteknik og systematisk fejlfinding.

Pensum er opdelt således:

Trin 1 (forskole) - varighed 11 uger

Skruestiksarbejde, boring og rivning, blød- og hårdlodning, gassvejsning og CO2-svejsning, tyndpladearbejde, kravning af rør samt øvelse i demontering og montering.

Trin 2 - varighed 5 uger

Benzinmotorer, kølesystem. Tændingsanlæg (magnettænding). Udstødningssystem. Kobling, 2- og 3-trins gearkasser. Brandstofanlæg.

Trin 3 - varighed 10 uger

Benzinmotorer, 2- og 4-takt. Stel og styretøj. Hjul og bremser. Transmission (kæde- og kileremtræk). 4-trins gearkasse. Tændingsanlæg. Brændstof- og udstødningsanlæg. El-anlæg (lyslade- og tegningsanlæg).

Trin 4 - varighed 5 uger

Benzinmotorer, 2- og 4-takt,tændingsanlæg. Transmission, styretøj, benzin- og el-anlæg samt bremser og stel.

Trin 5 varighed 2 uger

Repetitionskursus.

Samtlige skoleophold bortset fra forskole og repetitionskursus, omfatter endvidere valgfri undervisning i almene fag, og obligatorisk undervisning i følgende fællesfag: samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Fra og med trin 2 gennemføres undervisningen på de for branchens EFG-elever tilrettelagte kurser.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24 stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen skal omfatte eftersyn, fejlfinding, reparation, justering og kontrol på forskellige motorcykelmodeller.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen:

- een- og flercylindrede benzinmotorer, 2- og 4-takt med tilhørende tændingsanlæg, benzin-, køle-, smøre- og udstødningssystem.

- transmission, herunder koblinger, mekaniske gearkasser og differentialer.

- bremser, mekaniske og hydrauliske tromle/skivebremser.

- styretøj, hjul, hjulophæng og affjedring

- el-anlæg, jævn- og vekselstrøm, herunder udmåling, fejlfinding og udskiftning af enkelte samt mindre reparationer.

- stelarbejde, herunder udmåling og mindre opretninger.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- enklere drejearbejde.

- gassvejsning og hårdlodning.

- CO2-svejsning.

- reparation af motoriserede plæneklippere og havefræsere.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Faglig prøve

Uddannelsen afsluttes med en faglig prøve på virksomheden i henhold

til Lærlingelovens § 15.

Førerbevis

Lærlingen skal inden udlæringen have kørekort til solomotorcykel.

Læremesteren betaler udgifterne hertil, herunder for indtil 4 timers køreundervisning hos en af ham godkendt kørelærer.

Reglerne gælder fra og med den 11. november 1980.

Lærlingerådet, den 21. november 180

N.C. Bitsch

/M. Bülow-Ludvigsen

Officielle noter

Ingen