Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som traktormekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid: 

 0    1/2     1    1 1/2    2    2 1/2     3 

 !--!---!-------!--!------!--!---------!--!-------------------!--!-! 

 V K11  V   K7  V  K7  V   K7     V     K2 V 

         1/2    1/2     1/2 

 !--!---!-------!--!------!--!---------!--!-------------------!--!-! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som traktormekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, måleinstrumenter og andet værkstedsudstyr samt reparationsteknik og systematisk fejlfinding.

Pensum er opdelt således:

Trin I (forskole) - varighed 11 uger

Skruestikarbejde, boring, rivning, blød- og hårdlodning, gassvejsning og CO2-svejsning, tyndpladearbejde, kravning af rør samt øvelser i demontering og montering.

Trin 2 - varighed 7 1/2 uge

Dieselmotor, køle- og smøresystem samt brændstofanlæg. Bremser.

Trin 3 - varighed 7 1/2 uge

Bremser, kobling, gearkasse, bagtøj, samt brændstofanlæg.

Trin 4 - varighed 7 1/2 uge

Ladeanlæg, ledningsanlæg og strømforbrugere, chassis og affjedring, hydraulik, færdselsloven, synsprocedure samt styretøj.

Trin 5 - varighed 2 uger

Repetition afsluttet med en faglig prøve i henhold til lærlingelovens § 15.

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejdsmiljø, herunder arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Virksomhedsuddannelsen

Uddannelsen gennemføres i henhold til nedenstående af Lærlingerådet fastsatte uddannelsesregler:

Uddannelsen skal omfatte eftersyn, fejlfinding, reparation, justering og kontrol af forskellige traktormodeller, fortrinsvis dieseldrevne

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen:

- dieselmotor med tilhørende brændstofanlæg samt køle-, smøre- og

udstødningssystem.

- transmission, speciel kobling, mekanisk gearkasse og differentiale.

- bremseanlæg, hydrauliske og mekaniske.

- hudrauliske kraftudtag og liftsystemer.

- fortøj og styretøj.

- el-anlæg, dog ikke større reparationer på elektriske komponenter.

- elsvejsning og flammeskæring.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- benzinmotorer, specielt tændingsanlæg og benzinanlæg.

- automatiske gearkasser og koblinger.

- montering og reparation af diverse tilbehør, som f.eks. læsse- og graveaggregater.

- drejning.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Kørekort

Lærlingen skal inden udlæringsdatoen have kørekort til personvogn (kategori B).

Læremesteren betaler udgifterne hertil, herunder for indtil 10 timers køreundervisning hos en af ham godkendt kørelærer.

Reglerne gælder fra og med den 1. juni 1980.

Lærlingerådet, den 13. maj 1980

P.F.V.

N.C.Bitsch

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

Ingen