Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som skriftgravør inden for guld-, sølv- og gravørfaget


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0    1/2   1     1 1/2  2     2 1/2   3  3 1/2 år 

 !----!----!----------!----!-------------!----!--------------!--!----! 

  V  K12   V    K9    V     K9    V     K2 V 

 !----!----!----------!----!-------------!----!--------------!--!----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som skriftgravør i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Arbejdsområde

Udførelse af skrift, dekoration samt ornamentgravering.

Uddannelsen på lærestedet

Inden for første halvdel af læretiden skal lærlingen oplæres i tilvirkning og slibning af almindeligt forekommende håndværktøj, såsom graverstikler og fræsere til maskinelt brug.

Tegning, kalkning, overføring og placering af almindeligt forekommende skrift og dekoration, såsom monogrammer, bo- og firmamærker m.m.

Gravering i håndudførelse af de inden for faget anvendte 7 forskellige skriftarter.

Der begyndes med gravering på zink- eller kobberplader, og efterhånden skal lærlingen have lejlighed til at opnå øvelse og rutine i de øvrige forekommende materialer, såsom guld, sølv, messing, aluminium, jern, stål, rustfrit stål samt de forskellige kunststoffer: akryl, astralon, resopal o.lign.

Inden for 2. halvdel af læretiden skal lærlingen oplæres i:

Gravering i håndudførelse inkl. tilretning af materialer for såvel kobber- som ståltryksarbejder.

Maskinel indøvelse og gravering af almindeligt forekommende arbejde med skrift og dekoration i ovennævnte materialer.

Lærlingen skal ligeledes have kendskab til og øvelse i forekommende hærde- og anløbningsarbejder samt til den inden for faget forekommende farveilægning.

Ønskeligt supplement

Videreuddannelse i kobber- og ståltryk f.eks, til exlibris og

frimærker.

Lærlingerådet, den 27. november 1981

N.C.Bitsch

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

Ingen