Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som stempelgravør inden for guld-, sølv- og gravørfaget


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0    1/2   1     1 1/2  2     2 1/2   3  3 1/2 år 

 !----!----!----------!----!-------------!----!--------------!--!----! 

  V  K12   V    K9    V     K9    V     K2 V 

 !----!----!----------!----!-------------!----!--------------!--!----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som stempelgravør i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Arbejdsområde

Fremstilling og reparation af stempler til prægning af forskellige materialer som f.eks. papir, karton, læder, stål, metal og træ til brug ved varemærker og dekorationer.

Uddannelsen på lærestedet

Inden for første halvdel af læretiden skal lærlingen oplæres i tilvirkning og slibning af almindeligt forekommende håndværktøj, såsom graverstikler og fræsere til maskinelt brug.

Tegning, kalkning, overføring og placering af almindeligt forekommende skrift og dekoration, såsom monogrammer, bo- og firmamærker m.m.

Gravering i håndudførelse af de inden for faget anvendte 7

forskellige skriftarter.

Der begyndes med gravering på zink- eller kobberplade, og efterhånden skal lærlingen have lejlighed til at opnå øvelse og rutine i de øvrige forekommende materialer, såsom guld, sølv, messing, aluminium, jern, stål, rustfrit stål samt de forskellige kunststoffer: akryl, astralon, resopal o.lign.

Inden for 2. halvdel af læretiden skal lærlingen oplæres i:

Gravering i håndudførelse inkl. tilretning af materialer for såvel kobber- som ståltryksarbejder.

Maskinel indøvelse og gravering af almindeligt forekommende arbejde med skrift og dekoration i ovennævnte materialer.

Lærlingen skal ligeledes have kendskab til og øvelse i forekommende hærde- og anløbningsarbejder samt til den inden for faget forekommende farveilægning.

Ønskeligt supplement

Reliefgravering samt formgravering til plasticbranchen.

Lærlingerådet, den 27. november 1981

N.C.Bitsch

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

Ingen