Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som stålgravør inden for guld-, sølv- og gravørfaget


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0    1/2   1     1 1/2  2     2 1/2   3  3 1/2 år 

 !----!----!----------!----!-------------!----!--------------!--!----! 

  V  K12   V    K9    V     K9    V     K2 V 

 !----!----!----------!----!-------------!----!--------------!--!----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som stålgravør i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Arbejdsområde

Fremstilling og reparation af stempler for tilvirkning af bestik- og kurpusvarer samt andre forekommende artikler, såsom smykker, manchetknapper, ringe osv.

Uddannelsen på lærestedet

Inden for første halvdel af læretiden skal lærlingen have gennemført følgende opgaver:

Fremstilling af håndværktøj.

Mejsler og punsler samt punseldåse.

Smedning, filing og slibning.

Gravering med flad- og boltstikler.

Gravering af kvætsstempel.

Gravering af laf eller anden dybdegravering, herunder mejsling og skrabning.

Gravering af geometriske figurer.

Skabelon i messing til ovennævnte - saveøvelser.

Fremstilling af dybdemål i messing.

Parallelridseklods til eget brug.

Riffelfiling - passende sortiment file udleveres.

Slibning med karborundumsten og pulver.

Fremstilling af forskellige hammerhoveder og -skafter.

Overføring af tegning til stempel.

Ornamentgravering.

Korpusgravering af hanke og tude, der kræver symetriske halvparter. hertil tegning, skabelon og nødvendigt værktøj.

Afstøbning i gibs.

Smeltning og presning af blyprøver.

Ornamentgravering til tallerkenkant.

Ornamentgravering til lysestage og lign.

Øvelser i brug af: Skydelære, passer, dybdemål samt dansemester.

Kvadronstempler og stempler til fremstilling af huspresning.

Beslag til spejl og børste.

Stempel til knivskaft uden matrice.

Stempel til hulpresset broche.

Matricer, herunder brug af fræse- og boremaskine.

Supplerende håndværktøj fremstilles.

Inden for 2. halvdel af læretiden skal lærlingen have gennemført følgende opgaver:

Bestikgravering. Fladstempel af skaft med ornament.

Knækstempel, for- og bagside.

Poincongravering.

Matricegravering (metaltykkelse aftages, værktøj skal afprøves).

Øvelser i brug af gravørmaskine (pantograf).

Høvling af stempler.

Planslibning af stempler.

Fremstilling af forside til spiseske med halv-poincon, (faconstempel).

Bestikgravering i varierende former, kniv, ske og gaffel.

Poinconarbejde: Stempelgravering og matricegravering.

Stempler til smykker: Brocher, manchetknap, øreclips og ringstempler.

Gravering af navnestempler.

Faconstempel til sauce- og syltetøjsske.

Stempel til pyntebestik med ornamentering.

Skaftpoincon graveres efter model eller tegning.

Lærlingen skal bibringes kendskab til:

Hærdning af stempler.

Betjening af drejebænk og lign.

Brugen af presse- og standsemaskiner, og sikkerhedsbestemmelserne skal indskærpes. Øvelser der sigter mod formgravering for plastikbranchen skal indgå i uddannelsen, ligesom en indføring i sølv- og stempelgravering må gives som supplerende uddannelse.

Lærlingerådet, den 27. november 1981

N.C.Bitsch

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

Ingen