Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som bygningssnedker (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

       0         1 år        2 år  2 år 8 mdr. 

    !-------!-----!-------!-----!-------!-----!--------!---! 

      V   K10   V   K10  V   K10    V   K4 

    !-------!-----!-------!-----!-------!-----!--------!---! 

     ca. 10    ca. 32    ca. 24     ca. 35 

V= Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger

K= Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen afsluttende i trin 2 - snedker eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de regler som undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Efg-eleven skal gennem uddannelsen opnå erhvervskompetence som bygningssnedker i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at efg-eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos:

Snedkerfagets Lærlingeudvalg, Frydendalsvej 5, 1809 København V (01) 21 11 33

Uddannelse under skoleopholdene på uddannelsens 2,del

Undervisningen på teknisk skole omfatter teoretisk og praktisk orientering og indlæring i emnerne tegningslæsning, faglig regning, fagtegning og materialelære, målafsætning og tilridsning, tildannelse af samlinger, samling, beslåning og overfladebehandling.

Praktikøvelserne udføres såvel manuelt som maskinelt og der undervises i brug og vedligeholdelse af håndværktøj og el-håndmaskiner.

Der undervises i opsætning af forskellige loftstyper samt beklædning af vægge og lægning af gulve i tørre og våde rum.

Pensum er opdelt således:

I. skoleophold - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, fagtegning og frihåndstegning, faglig regning og materialelære.

Praktikøvelser ved udførelse af inventaremner eller delemner af døre og vinduer m.v., herunder tilridsning, fremstilling af samlinger, samling, beslåning og overfladebehandling.

2. skoleophold -varighed 10 uger.

Undervisning i tegningslæsning, fagtegning og frihåndstegning, værkstedsøkonomi og materialelære

Praktikøvelser i udførelse af indvendige døre, vinduer og inventar, herunder tilridsning, tildannelse af samlinger, samling og beslåning samt overfladebehandling.

Orientering og instruktion i isætning og fastgørelse af karme til døre og vinduer.

3. skoleophold - varighed 10 uger

Undervisning i fagtegning, værkstedsøkonomi og materialelære.

Praktikøvelser i udførelse af udvendige døre, vinduer og inventar.

Orientering og praktikøvelser i opsætning af lofter samt beklædning af vægge og lægning af gulve i tørre og våde rum.

4. skoleophold - varighed 4 uger

Emnerne i de tidligere skoleophold repeteres ved udførelse af opgaver, der er baseret på den gennemførte teori- og praktikundervisning.

Samtlige skoleophold, med undtagelse af det afsluttende, omfatter endvidere undervisning i fællesfagene dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomhederne

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen:

- værkstedsarbejde - hvor der forekommer relevante opgaver i inventar- og bygningssnedkerarbejde og hvor eleven udfører tilridsning, tildannelse af samlinger, samling og beslåning samt overfladebehandling.

- bygningsarbejde - herunder isætning af døre og vinduer, opstilling af inventar samt opsætning af lofter og paneler.

- forekommende reparations- og renoveringsarbejder.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

Vægbeklædninger og gulvbelægninger i tørre og våde rum.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget den 3. marts 1981

Sv. A. Bager

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for erhvervsuddannelserne, den 23. marts 1981

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 1. april 1981