Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som møbelsnedker (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet)

Opbygning og varighed

 

       0       1       2        2 år 8 mdr. 

    !-------!-----!--------!---!--------!---!--------!---! 

     V   K10   V   K10  V   K10  V   K4 

    !-------!-----!--------!---!--------!---!--------!---! 

     ca. 10    ca. 32    ca. 24    ca. 35 

 V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen afsluttende i trin 2 - snedker eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de regler, som undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Efg- eleven skal gennem uddannelsen opnå erhvervskompetence som møbelsnedker i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at efg-eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de forudgåede skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos:

Snedkerfagets Lærlingeudvalg, Frydendalsvej 5, 1809

København V, (19) 21 11 33

Uddannelse under skoleopholdene på uddannelsens 2. del

Undervisningen på teknisk skole omfatter teoretisk og praktisk orientering og indlæring i emnerne tegningslæsning, faglig regning, fagtegning og materialelære, målafsætning og tilridsning, tildannelse af samlinger, samling, beslåning og overfladebehandling.

Praktikøvelserne udføres såvel manuelt som maskinelt og der undervises i brug og vedligeholdelse af håndværktøj og el-håndmaskiner.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, fagtegning og frihåndstegning, faglig regning og materialelære.

Praktikøvelser ved udførelse af møbelemner eller delemner, herunder tilridsning, fremstilling af samlinger, samling, beslåning og overfladebehandling.

2. skoleophold - varighed 10 uger.

Undervisning i tegningslæsning, fagtegning og frihåndstegning, værkstedsøkonomi og materialelære.

Praktikøvelser i udførelse af forskellige møbeltyper og inventar, herunder tilridsning, tildannelse af samlinger, samling og beslåning samt overfladebehandling.

3. skoleophold - varighed 10 uger

Undervisning i fagtegning, værkstedsøkonomi og materialelære.

Praktikøvelser i udførelse af forskellige møbeltyper hvori anvendte hånd- og maskinsamlinger samt finerarbejde og overfladebehandling indgår.

4. skoleophold - varighed 4 uger

Emnerne i de tidligere skoleophold repeteres ved udførelse af opgaver, der er baseret på den gennemførte teori- og praktikundervisning.

Samtlige skoleophold, med undtagelse af det afsluttende, omfatter endvidere undervisning i fællesfagene dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglig grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomhederne

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen:

- værkstedsarbejde - hvor der forekommer relevante opgaver i inventar- og møbelsnedkerarbejde og hvor eleven udfører tilridsning, finering, tildannelse af samlinger, samling og beslåning samt overfladebehandling, såvel manuelt som maskinelt.

- forekommende reparations- og renoveringsarbejder.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget

den 3. marts 1981

Sv. A. Bager

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for erhvervsuddannelserne,

den 23. marts 1981

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 1. april 1981