Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for stenhuggerfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid: 0   1/2  1    1   2   2      3 år 

                1/2      1/2 

     !---!--------!---!-------!---!-------!---!-------! 

      K12  V   K10  V  K10  V  K10  V 

     !---!--------!---!-------!---!-------!---!-------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger. 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal gennem vekslende uddannelse på henholdsvis fagskole og praktiksted uddannes som stenhugger med område i enten granit- og skrifthugning eller sandstens- og skrifthugning.

Uddannelsen foregår i overensstemmelse med efterfølgende uddannelsesregler og den for fagskolen fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De af faget krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles grundlæggende på fagets fagskole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen i videst muligt omfang beskæftiges ved og opnår færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående fagskoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning kan erhverves ved henvendelse til Det faglige Fællesudvalg for Stenhuggerfaget.

Fagskolen

Den faglige del af undervisningen på fagets fagskole omfatter såvel teoretisk som praktisk indlæring.

Undervisningen tilsigter i en løbende rimelig udvikling at give lærlingen en bred indlæring i det valgte fagområdes arbejdsfunktioner.

Pensum er opdelt således:

Forskole - varighed 12 uger

Basisindlæring i skrifttegning, spatiering, frihåndstegning, stilhistorie, geometri, projektionstegning og materiallære samt skrifthugning, granit- og sandstenshugning med hånd- og trykluftværktøj samt sikkerhed og værktøjssoignering.

1. fagklasse - varighed 10 uger

Videregående uddannelse i skrifttegning, spatiering, frihåndstegning, stilhistorie, konstruktionstegning, tegningslæsning, materiallære samt skrifthugning, granit- eller sandstenshugning, modellering og sikkerhed.

2. fagklasse - varighed 10 uger

Videregående uddannelse i skrifttegning, spatiering, frihåndstegning, konstruktionstegning, tegningslæsning, materiallære, faglige forhold samt skrifthugning, dekorationshugning, granit- eller sandstenshugning, modellering og sikkerhed.

3. fagklasse - varighed 10 uger

Afsluttende uddannelse i skrifttegning, spatiering, frihåndstegning, konstruktionstegning, tegningslæsning, materiallære, faglige forhold samt skrifthugning, dekorationshugning, granit- eller sandstenshugning, modellering og sikkerhed.

Hver fagklasse afsluttes med en faglig prøve i henhold til lærlingelovens § 15.

Undervisningen på fagskolen omfatter endvidere arbejderbeskyttelse samt almene fag i henhold til undervisningsministeriets bestemmelser.

Virksomhedsuddannelsen

Uddannelsen gennemføres i henhold til nedenstående af lærlingerådet fastsatte uddannelsesregler.

Det påhviler virksomheden af tildele lærlingen arbejdsopgaver, der byggende på fagskolens indlæring løbende giver lærlingen muligheder for at tilegne sig rutine og dybtgående færdigheder i det efter forskoleophold valgte fagområde.

1. Granit- og skrifthugning vekslende spidshugning og maskinhugning samt skrifthugning med hånd- og luftværktøj,eller

2. Sandstens-og skrifthugning vekslende spidshugning og opslåning,skurrering og maskinhugning samt skrifthugning med hånd-og luftværktøj.

Virksomheden påser, at lærlingen opnår gode arbejdsvaner, herunder at følge opstillede sikkerhedskrav, værktøjssoignering samt at tilstræbe geneforebyggende arbejdsstillinger.

Lærlingen opnår de ovennævnte færdigheder gennem beskæftigelse ved de på virksomheden forekommende arbejdsopgaver.

Reglerne er gældende fra og med 1. april 1981.

Lærlingerådet, den 30. oktober 1981

N.C. Bitsch

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

Ingen