Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som eksportchauffør (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Landtransportområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0     1/2    1     1 1/2     2 år 

 !----!----!-----------!----!----------!--!-------! 

  V  K10   V    K10   V    K2  V 

 !----!----!-----------!----!----------!--!-------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på erhvervsskole (teknisk skole/specialarbejderskole) 

varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

Gennemført landtransportområdets basisuddannelse med uddannelsesbevis fra ekstern transportlinie eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som eksportchauffør i overensstemmelse med nedenstående retningslinier og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles/indlæres på erhvervsskole (de tekniske skoler/specialarbejderskoler). Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven i videst muligt omfang beskæftiges ved og opnår rutine i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Det bemærkes, at der kalendermæssigt kan ske en vis forskydning i de enkelte hold som følge af hensynet til en passende udnyttelse af skolekapaciteten.

Uddannelse under skoleophold på uddannelsens 2. del

Undervisningen på erhvervsskole (teknisk skole/specialarbejderskole) omfatter praktik med tilhørende teori i overensstemmelse med de krav, der stilles til uddannelsen. Endvidere omfatter undervisningen arbejdsmiljø, herunder arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag, herunder samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære, dansk, engelsk og tysk.

En kortfattet beskrivelse - uddannelsesresume - af undervisningens indhold tilstilles virksomheden ved afslutningen af hver skoleophold.

Skoleophold

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - varighed 10 uger

Dieselmotor

Bremser

Styretøj, hjul og dæk

Transmissionssystem

Chassis og affjedring

Fejlfinding

Ledningsanlæg og strømforbrugere

Køleanlæg

Lastbilmonterede kraner/anhugning

Lastbil med påhængskøretøj

2. skoleophold - varighed 10 uger.

Elektriske anlæg

Påhængskøretøj

Erhvervslære/truck

Forsikringsforhold/transportpapirer

Køleteknik

Køre- og hviletidsbestemmelser

Kørselsdynamik

Praktisk kørsel

Kortlære

Kundebetjening

Repetition vedrørende kraner/anhugning og prøve.

3. skoleophold - varighed 2 uger

Køreteknisk anlæg samt repetition og opsamling fra tidligere skole- og virksomhedsophold.

Uddannelsesregler:

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelse i praktikvirksomhederne

1. Praktikophold.

Eleven beskæftiges i såvel den administrative afdeling som den værkstedstekniske afdeling.

Det anbefales, at eleven starter i den værkstedstekniske afdeling. Eleven bør endvidere lejlighedsvis deltage i transporter, som afvikles inden for normal arbejdstid. Transporterne må ikke være af mere end 1 dags varighed.

2. Praktikophold.

Eleven beskæftiges hovedsageligt ved reparationsarbejder i virksomhedens værksted. Eleven skal under dette praktikophold opnå rutine i de arbejdsdiscipliner, som er gennemgået på erhvervsskolen i 1. skoleophold.

De sidste 4 uger af praktiktiden skal afvikles i virksomhedens administrative afdeling.

Den resterende praktiktid beskæftiges eleven som 2. chauffør. Eleven skal under dette praktikophold opnå rutine i de arbejdsdiscipliner, som er gennemgået på erhvervsskole i 2. skoleophold.

4. praktikophold.

Eleven beskæftiges med/ved samme opgaver, som nævnt under 3. praktikophold.

Vejledning

Spørgsmål vedrørende virksomhedsuddannelsens tilrettelægning i øvrigt kan rettes til det faglige udvalg for eksportchauffører, c/o Foreningen af Danske Eksportvognmænd, Transitgården 2, 6340 Kurså. Tlf.: (04) 67 12 33.

Erhvervsuddannelsesudvalget

den 5. marts 1981

Christen Brock

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for erhvervsuddannelserne,

den 5. maj 1981

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 1. maj 1981