Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2.del som kok, smørrebrødsjomfru, kogejomfru (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet)

Opbygning og varighed

 

 !-------------------- 2 år 4 mdr. ---------------------! 

 !-------------------- 2 år 1 mdr. -----------------! 

 !-------------------- 3 år 4 mdr. -----------------------------! 

 Basisuddannelse 

 Kok 

 !-----------!------!-----------------!----!----------------!---! 

    V    K10      V     K    V ca.52   K7  Kok 

 !-----------!------!-----------------!----!----------------!---! 

    V    K10      V     K  Smørrebrødsjomfru 

 !-----------!------!-----------------!----!----! 

    V    K      V     K  K  Kogejomfru 

 !-----------!------!-----------------!----!----! 

   ca.26   20     ca.52    10  10 

 V= Virksomhedsuddannelse 

 K= Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

 Eksempler på uddannelsesforløbet 

 Kok 2. dels uddannelsens varighed er på 3 år og 4 måneder. 

  1. praktikophold ca. 26 uger  1. skoleophold - 20 uger 

  2. praktikophold ca. 52 uger  2. skoleophold - 10 uger 

  3. praktikophold ca. 52 uger  2. skoleophold - 10 uger 

 Smørrebrødsjomfru 2. dels uddannelsens varighed er på 2 år og 1 

  måned. 

  1. praktikophold ca. 26 uger  1. skoleophold - 20 uger 

  2. praktikophold ca. 52 uger  2. skoleophold - 10 uger 

 Kogejomfru 2. dels uddannelsens varighed er på 2 år og 4 måneder. 

  1. praktikophold ca. 26 uger  1. skoleophold - 20 uger 

  2. praktikophold ca. 52 uger  2. skoleophold - 10 uger 

                  3. skoleophold - 10 uger 

 1. skoleophold er fælles foruddannelserne til kok, smørrebrødsjomfru 

  og kogejomfru. 

 2. skoleophold for smørrebrødsjomfruuddannelsen er fælles med 

  kogejomfruuddannelsen. 

 3. skoleophold for kogejomfruuddannelsen er fælles med 2. skoleophold 

  i kokkeuddannelsen. 

Skoleopholdenes fordeling

Første skoleophold, som er fælles for alle tre uddannelsesgrene, er placeret i begyndelsen af januar måned, det næste 10 ugers skoleophold er for kokkeuddannelsen placeret midt i uddannelsesforløbet, og de sidste 10 ugers skoleophold placeres således, at de fortrinsvis afslutter uddannelsesforløbet for kokkeuddannelsen.

Smørrebrødsjomfru- og kogejomfruuddannelsens sidste skoleophold er placeret således, at de danner afslutning på uddannelserne.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen i levnedsmiddelområdet eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastsatte regler.

Uddannelsernes mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som kok, smørrebrødsjomfru eller kogejomfru i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelserne.

Uddannelsernes tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelserne på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder og rutine i de arbejdsdiscipliner der er gennemgået under de foregående skoleophold.

Indholdet i nedennævnte lektioner er følgende for alle tre uddannelsesgrene:

Retningsfaglig - 1. skoleophold 20 uger

Praktik/teori

Varekundskab, kødudskæring, fiskeudskæring, klargøring, opbevaring, tilberedning, tilberedningsmetoder, koldt køkken, kogemetoder, stegemetoder, hygiejne, arbejdshygiejne, personlig hygiejne, kalkulation, ernæringslære, næringsstofferne, madens ernæringsmæssige betydning, køkkenindretning, værktøjslære, arbejdsgang, faglige køkkenudtryk.

Fællesfaglig undervisning

Obligatoriske fag

Individets tilegnelse af normer, holdninger, massemediernes indflydelse, udvikling af sprog, familiens indflydelse, skolens indflydelse, virksomhedens indflydelse, fritidens indflydelse.

Desuden gennemgås: erhvervsudviklingen, ejendomsretsforhold, samfundets økonomiske og politiske målsætning.

Valgfrie fag

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«. Retningsfaglig undervisning - 2. skoleophold - 10 uger for kokke- og kogejomfruuddannelsen

Praktik/teori

Varekundskab, kødudskæring, behandling og opbevaring af kød, fisk, fjerkræ, grønsager, indkøbslære, kalkulation, menusammensætning, tilberedning, fremstilling af a la carte-retter, selskabsmenu, kolde retter, frokostretter, tilberedningsmetoder, ernæringslære.

Fællesfaglig undervisning

Obligatoriske fag

Emnerne for dette skoleophold er organisationsforhold problemer omkring konflikter.

Valgfrie fag

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«. Retningsfaglig undervisning - 2. skoleophold - 10 uger - for smørrebrøds- og kogejomfruuddannelsen

Praktik/teori

Tilberedning, smørrebrød, anretningsformer, a la carte, ta' selv borde, forretter sm. snitter, canape, hors d'oeuvre, hygiejne - personlig, arbejdshygiejne, menulære/opskrifter, kostformer, kalkulation.

Fællesfaglig undervisning

Der undervises ikke i obligatoriske fællesfag i dette skoleophold.

Der undervises i valgfrie fag i 8 lektioner pr. uge.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie vag ved efg«.

Retningsfaglig undervisning - 3. skoleophold - 10 uger for

kokkeuddannelsen

Praktik/teori

Tilberedning, repetere forudgående skoleopholds pensum, a la carte-retter, menu/spisekort, fremstilling af selskabsmenu, kold anretning, anretningsformer, varekundskab, behandling af varer, opbevaring, klargøring, indkøbslære, kalkulation.

Fællesfaglig undervisning

Obligatoriske fag

Arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med sikkerhed på arbejdspladsen, lønsystemer, tidsplanlægning og produktionsstyring.

Valgfrie fag

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«. Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelserne i praktikvirksomhederne

Uddannelserne i praktikvirksomhederne skal tilrettelægges således, at der opnås rutiner i de discipliner, der har været undervist i på de forudgående skoleophold.

Vejledning brug ved uddannelsernes tilrettelægning fås ved henvendelse til:

Hotel- og Restaurationsfagenes Fællesudvalg for Lærlingesager Vodroffsvej 46

1900 København V

Tlf.: (01) 35 60 88

Erhvervsuddannelsesudvalget for Levnedsmiddelområdet,

den 1. juni 1981

Erling L. Dyekjær

formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

den 3. juli 1981

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 3. juli 1981