Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som cykelmekaniker

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0      1/2   1   1 1/2  1 3/4 år 

         !---!---!----------!---!---------!--!---! 

          V  K5   V   K5   V   K2 V 

         !---!---!----------!---!---------!--!---! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse i transport- eller smede-og maskinlinien eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som cykelmekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgåede skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter teori og praktik med hovedvægt på brug af værktøj til udførelse af fejlfinding, reparation og vedligeholdelse. Endvidere arbejdsmiljø i forbindelse hermed.

Pensum er opdelt således:

Trin 1a - varighed 5 uger

Stelopbygning, svejsning, lodning, limning. Opretning og udmåling samt gevindskæring. Reparation og montering af navbremser. Gear og hjul. Lovkrav.

Trin 1b - varighed 5 uger

Montering af fælg- og tromlebremser. Montering af hjul, herunder racerhjul. Fejlfinding på hjul og bremser. Afbalancering. Fejlfinding på og montering af gear såvel udvendige som indvendige. Montering af ekstraudstyr. Lovkrav.

Trin 1c - varighed 2 uger

Repetitionskursus.

Samtlige skoleophold, bortset fra repetitionskursus, omfatter endvidere valgfri undervisning i almene fag og obligatorisk undervisning i følgende fællesfag: samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen på virksomheden skal omfatte opretning samt svejsning og lodning af stel og steldele. Herudover montering af hjul, nav og steldele samt reparation og montering af bremser, gear og transmissioner. Endvidere montering af ekstraudstyr.

Følgende arbejdsområder/-discipliner skal indgå i uddannelsen:

- autogensvejsning eller el-svejsning

- opretning

- hårdlodning

- hjulmontering

- fejlfinding og reparationsteknik

- montageteknik.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- specielle cykler.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- metalområdet

Ove Schandorff

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet.

Direktoratet for erhvervsuddannelserne, den 21. april 1983.

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen