Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som konditor (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet)

Opbygning og varighed

 

 Bageruddannelse 

 !-------------- 1 år -------------! 

 !-----------!--!-------------!--!-! 

  V ca. 15  K5  V ca.25  K5 V 

 !-----------!--!-------------!--!-! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

Skoleopholdenes fordeling

1. skoleophold afvikles efter en praktikperiode på ca. 15-20 uger. 2. skoleophold afvikles i slutningen af uddannelsen.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen i levnedsmiddelområdet eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastsatte regler samt afsluttet uddannelse som bager.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som konditor i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Pensumfordeling

1, skoleophold - 5 uger

Teorien omhandler:

Materialelære: orientering om forskellige råvarer.

Virksomhedsdrift: kalkulationsprincipper.

Praktik

De praktiske øvelser omhandler fremstilling og dekorering af cakes, specielle tør- og flødekager, petit-four, kransekage, tør- og flødekager og desserter.

Marcipanarbejde, øvelser i fremstilling af forskellige blomster, figurer og frugter, med farvesammensætning og sminkning af det fremstillede.

Chokoladearbejde, øvelser i udførelse af dekorationsmateriale, samt fremstilling af støbt og fyldt konfekture.

Karamelarbejde, øvelser i støbning, modellering og sprøjtning i

karamel.

2. skoleophold

Teorien omhandler:

Virksomhedsdrift: udførelse af kalkulationer over fremstillede produkter.

Praktik

De praktiske øvelser vil forme sig som en videreudvikling af det på 1. skoleophold og i praktikperioden indlærte med henblik på tænkt bestillingsforretning i finere konditori.

Marcipanarbejde, repetition og videreudvikling af det på 1. skoleophold indlærte.

Chokoladearbejde, øvelser i fremstilling af forskellige skuestykker, beregnet som udstillingsmateriale, endvidere øvelser i fremstilling af støbt og fyldt konfekture.

Karamelarbejde, øvelser i fremstilling af forskellige skuestykker beregnet som udstillingsmateriale.

Første og andet skoleophold omfatter endvidere obligatorisk

undervisning i fællesfag og valgfrie fag.

Hovedemnet for disse skoleophold er: samfundets målsætning og politik, virksomhedernes målsætning og politik, individets målsætning og politik.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomheden

Uddannelsen i praktikvirksomheden skal tilrettelægges således, at der opnås rutine i de discipliner, der kræves for at opnå uddannelsesbevis.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås ved henvendelse til:

Bager-, konditor-, møller- og sukkervarefagenes fællesudvalg

Nørre Farimagsgade 7

1364 København K

Tlf. (01) 15 92 13

Erhvervsuddannelsesudvalget for levnedsmiddelområdet,

den 1. juni 1981

Erling L. Dyekjær

formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

den 3. juli 1981

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 3. juli 1981