Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som beslagsmed

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

      0    1/2  1    1 1/2   2  2 1/2 2 år 10 mdr. 

      !---!---!--------!--!---------!--!---------!---!---! 

       V K10   V  K3   V   K3   V   K3  V 

      !---!---!--------!--!---------!--!---------!---!---! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse i smedelinjen (grundskolens smede- og maskinlinje) eller uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som beslagsmed i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at elev beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, svejseudstyr. Endvidere arbejdsmiljøforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 a - varighed 10 uger.

Pensum:

Afkortning, tildannelse, klipning og flammeskæring. Bukning, retning, boring og gevindskæring, smedemontage. Lysbuesvejsning, gassvejsning, lodning, Tig- og MAG-svejsning. Tegningsforståelse og materialelære.

Trin 1 b - varighed 3 uger.

Pensum:

Beslagets historie.

Hestefodens bygning og virkemåde.

Hesteskoen (normalbeslaget).

Materiale, almindelige egenskaber, parallelsko, skoens smedning.

Beslagets udførelse.

Hestens behandling, undersøgelse af hesten før beslagets udførelse, fjernelse af den gamle sko, hovens beskæring, valg af sko, skoens tilpasning, skoens befæstigelse vinterbeslag.

Smedning af for- og bagsko (parallel- og hagesko).

Beskæring af Hove.

Indøvning af tilpasning og befæstigelse af for- og bagsko på »døde« ben.

Halthedsundersøgelse og klovbeskæring.

Trin 1 c - varighed 3 uger

Pensum:

Smedning af parallel-, hage-, kile- og ringsko samt væddeløbs- og traverbeslag, sko med modaxhager og vinterbeslag.

Udførelse af alm. beslag, sko med modaxhager, vinterbeslag, beslag med alm. sko eller ringsko + lædersål og pakning samt væddeløbsbeslag.

Halthedsundersøgelse og klovbeskæring.

Særlige beslagformer, herunder væddeløbs- og traverbeslag samt beslag med lædersål og pakning.

Hovens pleje.

Sygebeslag.

Afvigelser i hovkapslens form.

Platfod og fuldhov, stejl hov, forsnævret hov, svage dragter, indsnøring af dragtvæggen, skæv hov, krum hov, forfangen hov.

Adskillelse i hovkapslens sammenhæng.

Hornkløft, hornspalte, løs og hul væg.

Mangelfuld beskaffenhed af hovkapslens horn.

Mørt og skørt horn, sur stråle.

Lidelse i hovens indre.

Sømstik og sømtryk, indtrådt søm, stengalle, knusning af sålen og strålen, hornsøjle, forbening af dragtbrusken.

Fejl ved hestens bevægelse.

Smedning, strygning, snublen og slæbende gang, vridende bevægelse.

Beslagsmedens ansvar ved beskadigelse af hesten under beslagets udførelse.

Trin 1 d - varighed 3 uger

Repetitionskursus.

Trin 1 a omfatter endvidere valgfri undervisning i almene fag og obligatorisk undervisning i følgende fællesfag:

samtidsorientering, virksomhedslære og dansk.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser. Uddannelsen på virksomheden skal omfatte smedearbejde ved anvendelse af håndværktøj, maskiner samt svejse- og skæreudstyr efter normalt anvendte arbejdstegninger eller skitser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen.

- smedning af sko og beslag

- opmåling og opmærkning til sko + beslag

- beskæring af hove

- smedning af div. håndværktøjer for smedning.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

- plade og profilarbejde

- el- og gassvejsning samt flammeskæring

- fjederhammersmedning.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet

Ove Schandorff

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne den 11. august 1983

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen