Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som lastvognsmekaniker inden for smede- og maskinarbejderfaget


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0    1/2    1   1 1/2  2  2 1/2 3 3 1/2 

         !--!----!----!---!------!--!------!---!------!--!--! 

          V K10 V  K10  V  K7  V  K10  V  K2 V 

         !--!----!----!---!------!--!------!---!------!--!--! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som lastvognsmekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos Metalindustriens Lærlingeudvalg.

Teknisk skole

Den faglige del af undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på uddannelse i brug af håndværktøj, måleinstrumenter og andet værkstedsudstyr samt reparationsteknik og systematisk fejlfinding.

Pensum er opdelt således:

Trin 1 (forskole) - varighed 10 uger

Skruestikarbejde, boring og rivning, blød- og hårdlodning, gassvejsning og CO2-svejsning, tyndpladearbejde, kravning af rør samt øvelser i demontering og montering.

Trin 2 - varighed 10 uger

Dieselmotorer, brændstofanlæg, køle- og smøresystem. Bremser.

Trin 3 - varighed 7 uger

Bremser, kobling, gearkasse, bagtøj.

Trin 4 - varighed 10 uger

Ladeanlæg, ledningsanlæg og strømforbrugere, chassis og affjedring, færdselsloven, synsprocedure og styretøj.

Trin 5 - varighed 2 uger

Repetition afsluttet med en faglig prøve i henhold til lærlingelovens § 15.

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Virksomhedsuddannelsen

Uddannelsen gennemføres i henhold til nedenstående af lærlingerådet fastsatte uddannelsesregler:

Uddannelsen skal omfatte eftersyn, fejlfinding, reparation, justering og kontrol af forskellige lastmotorvognsmodeller fortrinsvis vogne med totalvægt over 9000 kg samt påhængsvogne/sættevogne, endvidere vogne med specialudstyr samt busser i henhold til fabrikkernes forskrifter og de til enhver tid i lovgivningen fastsatte forskrifter

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen:

- dieselmotorer med tilhørende brændstofanlæg samt køle-, smøre- og udstødningssystem

- transmission, specielt kobling, mekanisk gearkasse og differentiale

- bremseanlæg, herunder hydraulisk med trykluftforstærkning, trykluftmekanisk tokreds samt to-leder påhængsvogn

- styretøj, herunder servostyring

- undervogn, herunder aksler, vanger, hjulophæng, affjedring og støddæmpere

- el-anlæg, dog ikke større reparationer på elektriske komponenter

- påhængsvognskobling.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

- benzinmotorer, specielt tændingsanlæg og benzinanlæg

- automatiske gearkasser og koblinger

- luftaffjedring

- sættevognskobling

- en- og treleder trykluftbremseanlæg

Kørekort

Lærlingen skal inden udlæringen have kørekort til motorvogn over 3500 kg samt påhængsvogn over 750 kg, og, læremesteren betaler udgifterne hertil, herunder for indtil 15 timers køreundervisning hos en af ham godkendt kørelærer.

Reglerne gælder fra 1. januar 1983.

Lærlingerådet, den 9/2 1983

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

Ingen