Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse af lærlinge inden for metaltrykkerfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid: 0    1/2    1    1   2     2    3 år 

                   1/2        1/2 

     !----!---!------------!---!-----------!---!-------------! 

      V  K12    V   K9    V   K9    V 

     !----!----!-----------!---!-----------!---!-------------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som metaltrykker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er nævnt under uddannelsesreglerne.

Teknisk skole

Lærlingen gennemgår den for maskinlinien fastsatte undervisning på teknisk skole. Den faglige del af undervisningen omfatter praktik og teori med hovedvægt på uddannelse i brug af håndværktøj, spåntagende maskiner og andet værkstedsudstyr.

Pensum er opdelt således:

Trin 1 (forskole) - varighed 12 uger

Skruestiksarbejde, drejning, fræsning, måling, slibning af håndværktøj og drejestål, hærdning samt øvelser i demontage og montage.

Trin 2-varighed 9 uger

Drejning,fræsning,slibning af værktøj på universalslibemaskine,montage, demontage, pneumatisk-og elstyring,gas-og lysbuesvejsning.

Trin 3 - varighed 9 uger

Drejning,fræsning, rund-, plan-og værktøjsslibning på universalslibemaskine,montage, demontage,pneumatisk-, hydraulisk- og el-styring samt flammeskæring,lysbuesvejsning og lodning.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr.261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen skal omfatte fremstilling af træpatroner og metalpatroner, oprykning af messing,kobber, aluminium og andre lignende metaller samt afdrejning,slibning med smergellærred på bænk udvendig og indvendig af det oprykkede arbejde.

For lærlinge, der oplæres på sølvvarefabrikker,gælder følgende regler: Lærlingen skal oplæres i fremstilling af træpatroner, træskillepatroner og små metalpatroner. Optrykning af sølv, rustfrit stål, messing, kobber og andre lignende metaller samt afdrejning, slibning med smergellærred på bænk udvendig og indvendig af det optrykkede arbejde.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, 31.august 1983

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

Ingen