Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som receptionist (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet)

Opbygning og varighed

 

 Basisuddannelse 

 !------------------ 2 år 3 mdr. -----------------! 

 !---------!---!---------------!---!---------!--!-! 

  V ca.12 K10   V ca.52   K10 V ca.26 K5 V 

 !---------!---!---------------!---!---------!--!-! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

 Skoleopholdenes fordeling 

Første skoleophold placeres i starten af 1. uddannelsesår. Andet skoleophold placeres efter 1. uddannelsesår.

Det 5 ugers skoleophold placeres sidst så nær hele uddannelsens afslutning som muligt.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen inden for levnedsmiddelområdet eller handels- og kontorområdet eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som receptionist i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de foregående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås ved henvendelse til:

Hotel- og Restaurationsfagenes

Fællesudvalg for Lærlingesager

Vodroffsvej 46

1900 København V

Tlf.: (01) 35 60 88

Uddannelser under skoleopholdene

Undervisningen på teknisk skole omfatter den teoretiske baggrund - med opfølgning af praktiske øvelser - i retningsfaglig undervisning (i 600 lektioner) og fællesfaglig undervisning (i obligatoriske fag - 100 lektioner) - (i valgfrie fag - 200 lektioner).

Pensum er opdelt således

1. skoleophold (trin 1) - 10 uger

Retningsfaglig undervisning omfatter 240 lektioner med følgende indhold:

Sprog: dansk/korrespondance, engelsk, tysk eller fransk.

Kundebetjening: gæstepsykologi, personlig fremtræden, telefonbetjening, information (intern, ekstern), serviceydelser.

Regnskaber: valuta-omregning, afregning af vouchers, kasseafregning, roomservice, udlæg, telefon, statistik, belægningsprocent, edb, creditcards.

Teknik: telex, omstilling, skrivemaskiner, regnemaskiner, terminaler, alarmanlæg, brandsikring, kasseapparater, kopimaskine.

Salg: skrankesalg, varekundskab, rejsebranchens opbygning.

Turistlære: geografi, religion, mål, vægt.

Hygiejne. personlig hygiejne, ergonomi.

Fællesfag: 40 lektioner obligatorisk med følgende indhold:

Erhvervsudviklingen, ejendomsretsforhold, organisationsforhold, problemer omkring konflikter.

Valgfrie fag: 80 lektioner

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

2. skoleophold (trin 2) - 10 uger

Retningsfaglig undervisning omfatter 240 lektioner med følgende indhold:

Sprog: dansk/lkorrespondance, engelsk, tysk eller fransk.

Kundebetjening: gæstepsykologi, personlig fremtræden, telefonbetjening, information, serviceydelser.

Regnskab: valutaomregning, kasseafregning med restauration, roomservice, udlæg og telefon, creditcards, statistik, belægningsprocent, edb.

Teknik: telex, omstilling, skrivemaskiner, regnemaskiner, terminaler, kasseapparat.

Salg: markedsføring, PR-virksomhed, telefonsalg, varekundskab,

rejsebranchens opbygning, skrankesalg, booking, afbestilling, reklamation.

Turistlære: geografi, religion, mål, vægt.

Jura: kendskab til gældende love for branchen.

Fællesfag. 40 lektioner obligatorisk med følgende indhold:

Arbejdsmiljø - herunder dettes sammenhæng med sikkerhed på arbejdspladsen, lønsystemer, tidsplanlægning, produktionsstyring.

Valgfrie fag: 80 lektioner

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

3. skoleophold (trin 3) - 5 uger

Retningsfaglig undervisning omfatter 180 lektioner med følgende indhold:

Sprog: dansk/korrespondance, engelsk/korrespondance, tysk eller fransk.

Kundebetjening: gæstepsykologi, personlig fremtræden, telefonbetjening, information (intern, ekstern), kommunikation, serviceydelser.

Salg: markedsføring, PR-virksomhed, telefonsalg, skrankesalg, booking, afbestilling, reklamationer.

Fællesfag: 20 lektioner obligatorisk med følgende indhold:

Social udvikling. Individets tilegnelse af normer, holdninger, udvikling af sprog, familiens indflydelse, skolens indflydelse, indflydelse via fritid.

Valgfrie fag: 40 timer

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomhederne

Uddannelsen i praktikvirksomheden skal tilrettelægges således, at der opnås rutiner i de discipliner, der har været undervist i på de foregående skoleophold.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for Levnedsmiddelområdet;

den 1. juni 1981

Erling L. Dyekjær

formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

den 3. juli 1981

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 3. juli 1981