Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse inden for orgelbyggerfaget


Forskole Skole 2 Skole 3 Skole 4

 

 !----!------------!-----!--------------!-----!-----------!----!---! 

 K10    V    K10    V     K10    V    K5  V 

 !----!------------!-----!--------------!-----!-----------!----!---! 

 K = Kursus på teknisk skole angivet i uger 

 V = Virksomhedsuddannelse af varierende længde. 

Uddannelsens varighed:

ca. 3 år og 11 uger.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som orgelbygger i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De grundlæggende praktiske færdigheder og teoretiske viden erhverver lærlingen på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden skal derfor tilretteægges således, at lærlingen ved beskæftigelse med de i faget forekommende arbejdsmetoder og produktioner opnår en rutine, der giver mulighed for ikke alene at kunne udføre den afsluttende prøve, men også efter endt læretid at kunne påtage sig at fremstille forekommende dele til orgler i god kvalitet.

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter både praktik og teori med hovedvægten lagt på de praktiske øvelser.

Pensum er opdelt således:

Forskolen - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, fagtegning og frihåndstegning, faglig regning og materialelære.

Undervisning i brug og vedligeholdelse af håndværktøj og el-håndværktøj.

Praktikøvelser ved udførelse af møbelemner eller delemner, herunder tilridsning, fremstilling af samlinger, samling, beslåning og overfladebehandling.

Undervisning er fælles for lærlinge i møbelsnedker- og orgelbyggerfaget.

Skoleophold 2 - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, fagtegning og frihåndstegning, værkstedsøkonomi og materialelære.

Praktikøvelser i udførelse af forskellige møbeltyper og inventar, herunder tilridsning, tildannelse af samlinger, samling og beslåning samt overfladebehandling.

Undervisning er fælles for lærlinge i møbelsnedker- og orgelbyggerfaget.

Skoleophold 3 - varighed 10 uger

Undervisning i fagtegning, værkstedsøkonomi og materialelære. Praktikøvelser i udførelse af forskellige møbeltyper, hvori anvendte hånd- og maskinsamlinger samt finerarbejder og overfladebehandling indgår.

Undervisning er fælles for lærlinge i møbelsnedker- og orgelbyggerfaget.

Skoleophold 4 - varighed 5 uger

Undervisning i tegningslæsning, orglets opbygning, orgelstilhistorie og restaureringsprincipper. Stemning udføres ved stemmebord.

Samtlige skoleophold omfatter endvidere undervisning i følgende almene fag: dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære samt førstehjælp.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af

2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Under uddannelsen på lærestedet skal lærlingen ved beskæftigelse i virksomhedens produktion opøves i de i faget forekommende arbejdsmetoder, således at der opnås det fornødne grundlæggende kendskab til tilskæring, sammenlimning og afpudsning, tilridsning og udførelse af de i faget anvendte samlingsmetoder, finering, herunder tilskæring og sammensætning af finer, bejdsning, almindelige former for overfladebehandling samt opstilling af orgler.

Svendeprøven udføres i den afsluttende periode i virksomheden.

Lærlingerådet, den 22. november 1983

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen t. Møller

Officielle noter

Ingen