Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som glasrørsblæser

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0                              3 år 

 !---------------!---!---------------!---!---------------!---! 

     V    K10    V    K10     V    K10 

 !---------------!---!---------------!---!---------------!---! 

   ca. 40       ca. 40        ca. 40 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

 V = Virksomhedsuddannelse, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for servicefagenes hovederhvervsområde, eller anden uddannelse og/eller bekræftelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som glasrørsblæser i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplan.

Uddannelsens tilrettelæggelse.

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomhed tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning ved uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Galsfagenes Fællesudvalg,

Gothersgade 160,

1123 København K.

Tlf. (01) 13 65 10

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene,

Amagertorv 14,

1160 København K.

Tlf. (01) 92 56 01

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- sammensætninger og bøjninger

- fremstilling af reagensglas

- fremstilling af dråbefangere

- svalere

- mindre apparatur og specialapparater for den elektroniske industri

- indsmeltning og påsætning af elektroder

- fremstilling af porøse glasfiltre

- udførelse af blokskrift.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - 10 uger

Retningsfaglige lektioner.

Arbejdsfunktioner, herunder trækning af spidser, herunder i 10 mm sodaglas og 14 mm pyrexglas, trækning af dråbepipetter i 6-7 mm rør og bøjning af glasrør i 120 grader, 90 grader og 45 grader vinkler, rørdiameter 6-8 mm.

Reagensglas, herunder lukning af rørende i 12 og 15 mm pyrexrør af sodglas til flad og rund bund samt opdrejning af kraver.

Sammensmeltning, herunder af 2 rørender med samme diameter fra 8-18 mm, samt af 2 massive stænger i samme diameter samt af T-, Y- og U-rør.

Bøjninger, herunder af rør til 120 grader vinkel og 45 grader vinkel i 20 mm pyrex- og sodglas.

2. skoleophold - 10 uger

Retningsfaglige lektioner.

Arbejdsfunktioner, herunder dråbefangere, Kjeldahl og Hopkins.

Svalere, herunder allin, liebig og spiral. Mindre apparater, herunder absorptionsrør m/kugler, vandluftpumpe G.V.P., sikkerhedsrør med 4 kugler, slamhævert, claissen kolbe, tilbageslagsventil.

Specialapparater for den elektroniske industri, herunder kalomelektrode K 497, elektrode med burettespids pk 499, kalomelektrode K 401, ledningsevnecelle CDC 304, termostater glaselektrode type G 297.

Elektroder og påsætning, herunder indsmeltning af elektrode. Porøse glasfiltre, herunder filterrør A 15 255, kviksølvfiltre A 15 275, dobbeltkeglefilter A 15 270.

Blokskrift, herunder enkeltrør og dobbeltkontur.

3. skoleophold - 10 uger

Retningsfaglige lektioner.

Arbejdsfunktioner, herunder svalere: allihn, spiral, sohlets ekstraktionsapparat, liebig.

Destillationskolbe, herunder parnas Wagner apparat, stadler destillationskolbe, hopkins dråbefangere.

Porøse glasfiltre, herunder filterrør A 15 255, kviksølvfilter A 15 275, dobbeltkeglefilter A 15 270.

Mindre apparater, herunder sikkerhedsrør med 4 kugler, absorptionsrør med kugler og claissen kolbe.

Specialapparater for den elektroniske industri, herunder kalomelektrode K 497, elektrode med burettespids pk 499, ledningsevnecelle CDC, termostater glaselektrode type G 297.

Skriveskrift (neon).

Under samtlige skoleophold meddeles undervisningen i blandt andet følgende fællesfag:

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren, i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen gennemføres enten som neonglasblæser ved fremstilling af neonrør eller som instrumentglasblæser ved fremstilling af glasapparat til kemisk eller fysisk brug.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn, og sigter mod at give eleven rutine i den indlærte viden.

Endvidere at eleven beskæftiges ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Følgende arbejdsområder indgår:

Sortering, rensning, udmåling, opretning og afskæring af glasrør. Blæsning af rund og flad bund samt udblæsning af huller.

Sammensmeltning og tilsmeltning af rør samt bøjning af rør, herunder vinkelbøjning og dobbeltbøjning.

Specielt for neonglasblæsere:

Fremstilling af blokbogstaver, skriveskrift og figurer efter tegning eller skabelon, herunder påsætning af elektroder.

Pulverbelægning samt pumpning af rør.

Specielt for instrumentglasblæsere:

Opdrejning af kraver, tragte, kegler og keglesvøb.

Opblæsning af kugler og kolber samt spiralbøjning.

Ensidig og tosidig indsmeltning af aksiale rør samt behandling af tykvæggede og kapillære rør, glasstænger og tungsmeltelige glasrør.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:;

Neonglasblæsere:

Beskæftigelse ved arbejdsområder inden for instrumentglasblæsning.

Instrumentglasblæsere:

beskæftigelse ved arbejdsområder inden for neonglasblæsning samt planslibning og indslibning, boring af huller, indsmeltning af metal.

Udmåling, opmærkning, voksning, skrivning, ætsning og afrensning. behandling af kvartsrør.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene,

den 13. oktober 1982

Preben Kristiansen

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

den 1. december 1982

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen