Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som industriel rørsmed

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0     1/2  1   1 1/2    2    2 1/2 år 

         !--!----!---------!---!--------!---!--------!--!--! 

          V K10   V   K7   V   K10  V   K2 V 

         !--!----!---------!---!--------!---!--------!--!--! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse i smedlinien eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som industriel rørsmed i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på tilrettelægning, fremstilling og montering af industrielle rørinstallationer efter tegninger, beskrivelser og montagevejledninger. Endvidere arbejdsmiljøforhold i forbindelse hermed.

Pensum er opdelt således:

Trin 1a - varighed 10 uger

Afkortning, tildannelse, klipning og flammeskæring. Bukning, retning, boring og gevindskæring, smedemontage. Lysbuesvejsning, gassvejsning, lodning, TIG- og MAG-svejsning. Tegningsforståelse og materialelære.

Trin 1b - varighed 7 uger

Opmærkning og tildannelse af røremner, flammeskæring af lige- og skråsnit i rør, udskæring til studse og afgreninger. Gevindskæring af større rør. Lysbuesvejsning, og gassvejsning af rør, studse og afgreninger. Hårdlodning. Præfremstilling af rørkomponenter. montering af kombinerede rørkonstruktioner.

Trin 1c - varighed 10 uger

Opmærkning og tildannelse af røremner, til kombineret rørkonstruktion. Tildannelse ved flammeskæring, varmbukning og varmretning. Lysbuesvejsning og TIG-svejsning. Hårdlodning på legerede rør og aluminium. Gevindskæring af større legerede rør. Præfremstilling af rørkomponenter. Montering af kombinerede rørkonstruktioner.

Trin 1d - varighed 2 uger

Repetitionskursus.

Samtlige skoleophold, bortset fra repetitionskursus, omfatter endvidere valgfri undervisning i almene fag og obligatorisk undervisning i følgende fællesfag: samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelse.

Uddannelsen på virksomheden skal omfatte fremstilling og montering af industrielle røranlæg ved anvendelse af håndværktøj, maskiner samt svejse- og skæreudstyr efter normalt anvendte arbejdstegninger, herunder isometriske tegninger.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Fremstilling og montering af industrielle røranlæg på land og i skibe, herunder:

- lysbuesvejsning, gassvejsning, beskyttelsesgassvejsning (TIG), flammeskæring

- præfremstilling af anlægsdele, herunder strømstudse, reduktioner, gradbøjninger og bæringer

- montering af komponenter, rør og præfabrikerede dele

- brug og vedligeholdelse af de for branchen anvendte håndværktøjer og maskiner.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

Smedning.

Plade- og profilarbejde.

Beskyttelsesgassvejsning MAG.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget

OveSchandorff

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne den 7. april 1982.

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen