Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som autosadelmager

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

                !ca. 1 1/2 år 

 0               !autopolstrer           3 år 

 !-!-----!------!--!--------!--!-------!-----!-------!--!------!--! 

 V K10  V  K3   V  K5!  V   K10   V  K5  V  K5 

 !-!-----!------!--!--------!--!-------!-----!-------!--!------!--! 

 5    ca. 13   ca. 35   ca.13     ca. 29  ca. 13 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

 V = Virksomhedsuddannelse, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for servicefagenes hovederhvervsområde, eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som autosadelmager/autopolstrer i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplan.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning ved uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Det faglige Fællesudvalg for Sadelmager-, Tapetserer-, Portefølje- og

Handskefagene

- sekretariatet- Grønnegade 48,

8000 århus C

Tlf. (06) 12 23 29

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene,

Amagertorv 14,

1160 København K.

Tlf. (01) 92 56 01

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- Industrielle forarbejdningsmetoder

- Syteknik og metoder

- Modelforarbejdning

- Påsætning af møbelstof og læder

- Traditionelle forarbejdningsmetoder

- Textil- og materialelære

- Faglig tegning

- Presningsarbejde

- Værktøjs- og maskinlære

- Sikkerhed

1. skoleophold - 10 uger

(fælles med møbelpolstrer)

Retningsfaglige lektioner:

- Værktøjs- og maskinlære

- Symaskinebetjening

- Modelarbejde

- Tilskæring af betræk

- Monteringsmetoder

- Faglig tegning

- Praktiske øvelser skilbare stel

2. skoleophold - 5 uger

Retningsfaglige lektioner:

Forarbejdningsmetoder vedr. interiør i alm. personbiler, hvori

følgende indgår:

- Værktøjslære og maskinlære

- Materialelære og kendskab

- Projektionstegning

- Praktiske øvelser.

3. skoleophold - 5 uger

Retningsfaglige lektioner:

Forarbejdning af møbler i alm. personbiler, hvori følgende indgår:

- Materialelære og kendskab

- Siddestillinger

- Virksomhedsbesøg

Efter 3. skoleophold opnår eleven erhvervskompetence som autopolstrer.

4. skoleophold - 10 uger

Retningsfaglige lektioner:

Forarbejdningsmetoder vedr. bådkaleche og presenninger, hvori følgende indgår:

- Værktøjs- og maskinlære

- HF svejser

- Textillære

- Materialer og beslag

- Fagtegning

- TIR-presenning

- Praktiske øvelser.

5. skoleophold - 5 uger

(fælles med autopolstrer)

Retningsfaglige lektioner:

Forarbejdningsmetoder vedr. polstrermøbler med læder, hvori følgende indgår:

- Værktøjs- og maskinlære

- Læderteori

- Modelarbejde

- Special monteringer

- Praktiske øvelser

6. skoleophold - 5 uger

(fælles med autosadelmager)

Retningsfaglige lektioner:

- Specialforarbejdninger - modelfremstilling

- Steltyper (rør. glasfiber, polyrethan m.m.)

- Materialelære og kendskab

- Praktiske arbejder og øvelser

- Endvidere sigter undervisningen på, at de indlærte færdigheder styrkes.

Under samtlige skoleophold meddeles undervisningen i blandt andet følgende fællesfag:

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

I uddannelsen på virksomheden skal eleven beskæftiges ved og opnå praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold, ud fra den enkelte virksomheds produktion og arbejdsforhold, men skal omfatte:

- Påsætning af betræk

- Maskinsyning

- Modelarbejde

- Tilskæring af betræk samt værktøj- og maskinvedligeholdelse.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, beskæftigelsen skal foregå under faglig vejledning og tilsyn, og sigte mod at give eleven rutine i den indlærte viden.

Endvidere at eleven beskæftiges ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene

den 13. oktober 1982

Preben Kristiansen

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

den 1. december 1982,

Niels Hummerluhr

Officielle noter

Ingen