Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som beklædningsoperatør

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0               1 år og 5 måneder 

 !-----!-------!------------!--! 

  V   K20     V    K5 

 !-----!-------!------------!--! 

  13       ca. 36 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

 V = Virksomhedsuddannelse, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for servicefagenes hovederhvervsområde, eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som beklædningsoperatør i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomhed tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det forudgående skoleophold.

Vejledning ved uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Beklædningsfagenes Fællesudvalg

- sekretariatet -

Beklædningsindustriens afd. for uddannelse og teknik.

Uldjydevej 3, Birk

7400 Herning

Tlf. (01) 12 50 66

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene,

Amagertorv 14,

1160 København K.

Tlf. (01) 92 56 01

teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med

hovedvægt på:

- Kursus- og erhvervsinformation.

- Ekskursioner for herunder at give eleven indtryk af, hvilke

videreuddannelses- og arbejdsmuligheder der findes i branchen samt at give eleven kendskab til brancherelevante produktions- og arbejdsforhold.

- Brancherettet sikkerhed og ergonomi.

- Kendskab til og færdigheder i forarbejdningsmetoder, samt kendskab til værktøjs- og maskinbetjening og vedligeholdelse.

- Begyndende rutine og evne til at frembringe produkter efter

gældende kvalitetsnormer.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - 20 uger

Kursus- og erhvervsinformation.

Ekskursioner.

Brancherettet sikkerhed og ergonomi.

Detailsyning, herunder kendskab til relevante detaljer, der ikke indgår i emnesyning, f.eks. lommer, kraver, manchetter, linninger og ombuk, lukninger og slidser, overskæringer.

Emnesyning, herunder helstykkeproduktion, operationsopdelt bundtproduktion.

Maskinteknik, herunder maskintyper, sikkerhedsregler, symaskiners opbygning, nål- og trådkendskab, klargøring og trådning af maskinerne, hjælpeværktøj og udstyr, fejlfinding og daglig vedligeholdelse.

Tilskæreteknik, herunder skabelonoplægning og -optegning, oplægning af stoffer og udskæring, pakning/bundtning, maskiner og udstyr.

Presseteknik, herunder presseværktøj, underpresning, afpresning, klæbepresning og vedligeholdelse.

2. skoleophold - 5 uger

Retningsfaglige lektioner.

Kursus- og erhvervsinformation.

Ekskursioner.

Detailsyning for repetition af 1. skoleopholds indlæring.

Emnesyning, herunder jakkeproduktion og modelsyning samt repetition af 1. skoleopholds indlæring samt videreførelse af rutine.

Under samtlige skoleophold meddeles undervisningen i blandt andet følgende fællesfag:

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære, dansk samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

I uddannelsen på virksomhederne skal indgå beklædningsindustriens forarbejdningsteknik og kvalitetsbegreber ud fra den enkelte virksomheds aktuelle produktion og arbejdsforhold.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn, og sigter mod at give eleven rutine i den indlærte viden.

Endvidere at eleven beskæftiges ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene,

den 13. oktober 1982

Preben Kristiansen

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

den 1. december 1982

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen