Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som blåmaler

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0            1 år 

         !-----------!------------! 

           K20    V ca. 26 

         !-----------!------------! 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

 V = Virksomhedsuddannelse, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for servicefagenes hovederhvervsområde, eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som blåmaler i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det forudgående skoleophold.

Vejledning ved uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Det Keramiske Fags Fællesudvalg.

Sdr. Fasanvej 10.

2000 København F.

Tlf. (01) 87 60 55

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene,

Amagertorv 14,

1160 København K.

Tlf. (01) 92 56 01

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- blåmaling/sprøjtning

- orienteringsfag i videregående porcelænsmaling

- suppleringsfag vedrørende materialer og tegning.

Endvidere undervises i samfundsfag, psykologi, lægemiddellære, førstehjælp og administration.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - 20 uger

Retningsfaglige lektioner.

Blåmaling/sprøjtning, herunder musselmaling, blåblomstmaling, sprøjtning samt alternative/nye teknikker i blåmalerområdet.

Orienteringsfag, herunder orientering i figur-, vase og overglasurmaling.

Suppleringsfag, herunder materialelære, akvarelmaling og

modeltegning.

Uddannelsesregler

Fastsat undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

I uddannelsen på virksomhederne beskæftiges eleven ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det forudgående skoleophold ud fra den enkelte virksomheds aktuelle arbejdsopgaver.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn, og sigter mod at give eleven rutine i den indlærte viden.

Endvidere at eleven beskæftiges ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene,

den 13. oktober 1982

Preben Kristiansen

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet.

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne.

den 1. december 1982

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen