Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2.del som buntmagersyer

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0               2 år 

         !--------!---!-------------!---! 

         V ca.23 K10  V ca. 52  K10 

         !--------!---!-------------!---! 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

 V = Virksomhedsuddannelse, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for servicefagenes hovederhvervsområde, eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som buntmagersyer i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Uddannelsen på virksomhed tilrettelægges således, at eleven hovedsagelig beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning ved uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Buntmagerfagets Fællesudvalg,

Puggaardsgade 17, 1.,

1573 København V.

Tlf. (01) 15 43 21

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene,

Amagertorv 14,

1160 København K.

Tlf. (01) 92 56 01

Teknisk skole

Undervisning på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- Kendskab til og færdigheder i faglige discipliner inden for buntmagersyning, herunder håndsyning, maskinbetjening, modellære, materiale og arbejdsmetoder.

- Erhvervs- og kursusinformation.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - 10 uger

Retningsfaglige lektioner.

Kursusinformation.

Håndsyning + øvelser, herunder bånding, grundsting, pyntesting, detailarbejder.

Maskinbetjening, herunder emnesyning, rykning, pelsmaskinsyning, sammensyning, øvelser, påhæftning og pikering.

Modellære, herunder mønsterforståelse og tilretning.

Strygning, herunder afpudsning.

Gennemgang af værktøj og hjælpemidler, herunder sakse, strygejern, maskinteknik og pelsmaskine.

Materialelære, herunder indlægsstoffer, for garn, lukketøj og pelsdyr.

2. skoleophold - 10 uger

Retningsfaglige lektioner.

Kursusinformation.

Repetition og færdiggørelse af produkter fra 1. skoleophold.

Maskinsyning, herunder samling, rykning, gallonering, collier og capes.

Håndsyning, herunder collier, capes/stola, pikering, bånding og fransk foring.

Modelforståelse, herunder flytning og strygning.

Faglig prøve, herunder polsk søm, rykning, samling af kåbe, samling af cape/stola, pikering og foring af kåbe, pikering og foring af cape/stola.

Under samtlige skoleophold meddeles undervisningen i blandt andet følgende fællesfag:

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Undervisning i valgfri fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

I uddannelsen på virksomhederne skal indgå faglige discipliner inden for buntmagersyning, ud fra den enkelte virksomheds aktuelle produktion og arbejdsforhold.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn, og sigter mod at give eleven rutine i den indlærte viden.

Endvidere at eleven beskæftiges ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene

den 13. oktober 1982

Preben Kristiansen

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet.

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

den 1. december 1982,

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen