Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som kontormaskinemekaniker

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0      1/2      1     1 1/2     2   2 1/2 år. 

 !--!-----!-------!-----!-------!----!-------!----!-------!----!-----! 

 V  K10   V   K10   V   K6   V   K8   V   K2  V 

 !--!-----!-------!-----!-------!----!-------!----!-------!----!-----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i elektrolinien eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som kontormaskinemekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole.

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, måleudstyr og andet værkstedsudstyr samt reparationsteknik og systematisk fejlfinding på mekaniske og elektromekaniske kontormaskiner. Endvidere arbejdsmiljøforhold i forbindelse hermed.

1. skoleophold (trin 1 a) - 10 uger.

Skrivemaskine:

(f.eks. kuglehovedmaskine)

Betjening, funktionslære, monteringsteknisk, mekanisk måling, kontrolteknik, fejlfindingsteknik og reparationsteknik samt teknisk sprog.

Fotokopieringsmaskine:

fotokopieringsprincipper generelt, betjening, funktionslære. monteringsteknik, måling, kontrolteknik, fejlfindingsteknik, reparationsteknik og teknisk sprog.

Grundliggende elektronik:

Elementær elektronik, betjening af måleinstrumenter samt måleteknik, herunder opbygning af samt måling af fejlfinding på en stabiliseret strømforsyning. Desuden gennemgang af AC-motoren.

2. skoleophold (trin 1 b) - 10 uger.

Digitalteknik:

Impulsteknik, binær logik, logiske enheder og kredsløb samt hukommelseskredsløb, herunder ROM-RAM og PROM.

Grundliggende elektronik:

DC-motor og stepmotor.

Microprocessor:

Introduktion, herunder opbygning og betjening samt programmering i maskinsprog.

Skrivemaskine:

(f.eks. skrivehjulsmaskine)

Betjening, funktionslære, monteringsteknik, måling, kontrolteknik, justering, fejlfinding samt teknisk sprog. Microprocessoren betragtes her som en blackbox.

Fotokopieringsmaskine:

Betjening, funktionslære, monteringsteknik, måling, kontrolteknik, justering, fejlfinding samt teknisk sprog. Micropocessoren betragtes her som en blackbox.

3. skoleophold (trin 1 c) - 6 uger.

Microprocessor:

Funktionslære, programmering i maskinsprog og assembler samt teknisk sprog.

Analogteknik:

Forstærkerteknik, differentialforstærker og operationsforstærker.

Printer:

Forskellige printere generelt samt funktionslære, monteringsteknik, måling, kontrolteknik, justering, fejlfinding og teknisk sprog.

Monitor:

Funktionslære, måling, justering og fejlfinding.

4. skoleophold (trin 1 d) - 8 uger.

Ekstern lagerenhed:

(f.eks. magnetbåndoptager og floppy-disc)

Funktionslære, monteringsteknik, måling, kontrolteknik, justering og fejlfinding samt teknisk sprog.

Computersystem:

Betjening, funktionslære, programmering i højniveausprog, måling, kontrolteknik og fejlfinding samt teknisk sprog.

Datatransmission:

Forskellige transmissionsformer samt interface, koder og normer. Microprocessor.

Måling og fejlfinding.

5. skoleophold (trin 1 e) - 2 uger.

Repetitionskursus.

Samtlige skoleophold, bortset fra repetitionskursus, omfatter endvidere valgfri undervisning i almene fag og obligatorisk undervisning i følgende fællesfag: samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen på virksomheden skal omfatte følgende:

- fejlfinding, reparation, justering samt afprøvning

- betjening af måleinstrumenter og anvendelse af fremmedsproget materiale

- kundeservice og -betjening.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

- Beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet

Ove Schadorff

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Den 21. maj 1984

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen