Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Reegler for uddannelse i 2. del som isolatør

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet)

Opbygning og varighed

 

 0                             1 år 6 mdr. 

 !----!----!--------!----!---------!----!---------!----!------! 

 V   K5   V   K3   V   K4   V   K5   V 

 !----!----!--------!----!---------!----!---------!----!------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen inden for bygge- og anlægsområdet eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de regler, som undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal gennem uddannelsen opnå erhvervskompetence som isolatør i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

I den skolemæssige del af uddannelsen undervises i fagteori og praktiske færdigheder som nedenfor beskrevet.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdicipliner, der er gennemgået under de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås ved henvendelse til:

Det faglige Udvalg for efg-isoleringsuddannelsen, sekretariatet, v/Brancheudvalget for bygge og anlæg, Nyropsgade 32, 1602 København V, tlf. (01) 12 77 07. (Ny adresse er forestående).

Uddannelse under skoleopholdene i 2. del.

Undervisningen omfatter teoretisk og praktisk orientering og indlæring i emnerne tegningslæsning og opmåling for beregning af materialemængder, udfoldningsteknik, materialelære og varmelære, isolering af varmtvands- og koldtvandsrør samt kølerør og beholdere, brandisolering samt fremstilling og montering af pladekapper.

I tilslutning til den praktiske undervisning orienteres der om gældende sikkerhedskrav og -forskifter ved udførelse af isoleringsarbejde.

Skoleopholdene omfatter endvidere obligatorisk undervisning i fællesfagene dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære samt undervisning i valgfrie fag.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - varighed 5 uger

Undervisning i tegningslæsning, opmåling og beregning af materialemængder, materiale og varmelære.

Praktikøvelser i isoleringsarbejde på rørinstallationer i forbindelse med kolds-, varmtvands- og ventilationsanlæg, herunder afpudsning, syning af puder m.v. til flanger og ventiler.

Praktisk orientering i udførelse af brandisolering

2. skoleophold - varighed 3 uger.

Undervisning i tegningslæsning, beregning af materialemængder og tidsforbrug samt materialelære og varmelære.

Praktikøvelser isolering af kølehuse, køletanke og kølerør, herunder isolering af flanger og ventiler.

3. skoleophold - varighed 4 uger.

Undervisning i geometri og projektion for tilegnelse af udfoldningsteknikker samt materialelære.

Praktikøvelser i at udfolde, tildanne og montere pladekapper af galvaniseret plade og aluminiumsplade på forekommende rørinstallationer med tilhørende bøjninger, overgangsstykker og forgreninger.

4. skoleophold - varighed 5 uger.

Undervisning i udfoldningsteknik i forbindelse med komplicerede opgaver samt materialelære.

Praktikøvelser i at udfolde, tildanne og montere pladekapper på uregelmæssige rørinstallationer, fx. endebunde, overgang i bøjninger samt overgang fra firkantede rør til runde.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomheden

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen: isolering af forekommende rørinstallationer og beholdere i forbindelse med køleanlæg, koldt- og varmtvandsanlæg samt ventilationsanlæg. Udfoldning, tildannelse og montering af pladekappeisolering.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

Deltagelse i udførelse af brandisolering.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for bygge- og anlægsområdet

Den 24. november 1983

Svend A. Bager

formand

Undervisningsministeriet Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Den 21. maj 1984

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen