Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse som bestiksølvsmed inden for jern- og metalområdet


Opbygning og varighed

Uddannelsestid:

 

 0   1/2   1   1 1/2   2   2 1/2   3  3 1/2   4 år 

 !---!-----!-------!--------!-------!---------!------------!--!-----! 

  V  K11   V    K9    V    K9     V   K2  V 

 !---!-----!-------!--------!-------!---------!------------!--!-----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som bestiksølvsmed i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Arbejdsområde

Fremstilling og reparation af bestik i sølv.

Uddannelsen på lærestedet

Inden før første halvdel af læretiden skal lærlingen have gennemført følgende opgaver:

Filning af presset bestik.

Fræsning og tilpasning af knivskafter.

Lodning og filning af knivskafter.

Smeltning, valsning af plade og tråd efter opgivet mål.

Beregning og valsning af plans til ske og gaffel.

Smedning af ske og gaffel.

Fremstilling af skrabere og stikler.

Hærdning.

Smedning af papirkniv og frugtkniv.

Fremstilling af bakker til smedning af bryst.

Fremstilling af papirkniv på hule skafter.

Pyntebestik: Sammenlodning og montering.

Udsavning og pålodning af monogram.

Håndstampning og planering af laf.

Fremstilling af værktøj: Kugle-, planer- og fodhammer samt hærdning heraf.

Påsætning af stål på sølvskafter med lak og tin, polyester, araldit o.l.

Inden for 2. halvdel af læretiden skal lærlingen have gennemført følgende opgaver:

Smedning af grød- og potageske samt store skeer med og uden tud.

Stampning af laf i presse.

Hamring af skaft og laf.

Fremstilling af pyntebestik med tråde, kugler og blade.

Slibning og overfladebehandling af eget arbejde.

Fremstilling af fiskeanrettersæt med udsavning af dekorationer på laf.

Dobbeltriflet bestik som håndarbejde.

Lærlingen skal bibringes kendskab til forsølvning og almindeligt forekommende reparationsarbejde.

Materialevalget skal være afpasset efter uddannelsestrinet, med sølv som grundlæggende materiale.

Lærlingerådet, 29. maj 1985

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

Ingen