Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse som butiksassistent inden for butiksfaget


Læretiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at lærlingen opnår lærebrev ved læretidens udløb. Uddannelsesreglerne er fastsat i medfør af lærlingelovens § 24, stk. 5, jfr. § 16, stk. 1.

For at sikre en forsvarlig uddannelse er uddannelsesreglerne opdelt i 4 perioder:

Ved 2 års uddannelse: 4 perioder a hhv 3, 6, 9 og 6 måneder

Ved 2 1/2 års uddannelse: Den 1. og 4. periode forlænges med 3 måneder

Ved 3 års uddannelse: Alle 4 perioder forlænges med 3 måneder

Periodernes rækkefølge kan ændres svarende til forretningens arbejdsgang.

Uddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

INTRODUKTION

VAREBEHANDLING

FORSENDELSE

SALG

DISPONERING

MARKEDSFØRING

BUTIKKENS KONTORARBEJDE

som er indarbejdet i de enkelte perioder.

Lærlingen skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende forretnings omfang, funktioner og varesortiment muliggør inden for følgende emner:

1. periode

Af hensyn til forretningen og lærlingen gives der en grundig introduktion til forretningens daglige drift:

 • a) Forretningens målsætning og indkøbspolitik
 • b) Den organisatoriske opbygning
 • c) Ansættelsesforhold, herunder arbejdstid, fridage, pauser, gensidige rettigheder og pligter
 • d) Det meddeles, hvem der i forretningen har ansvaret for lærlingens oplæring

Kendskab til:

 • a) Forretningens indkøbs- og salgsfunktioner
 • b) Varemodtagelse, udpakning, samling, kontrol, registrering og prismærkning
 • c) Hensigtsmæssig og forsvarlig behandling og lagring
 • d) Salgsfremmende vareplacering
 • e) Emballering og forsendelse
 • f) ordreafgivelse og lagerstyring
 • g) Anvendelse af forretningens tekniske hjælpemidler
 • h) Rigtig løfteteknik

Lærlingen skal have prøvet lettere ekspedition inden prøvetidens udløb, således at lærlingen og læremesteren får en rimelig baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsættes efter prøvetidens udløb.

2. periode

Lærlingen gives en dybere indsigt i forretningens arbejdsgange og oplæring i:

 • a) Forretningens varesortiment og varebenævnelser
 • b) Salgs- og betalingsbetingelser, kasse/terminalbetjening, udfærdigelse af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer og gavekort
 • c) Personlig kundebetjening
 • d) Telefonbetjening
 • e) Service, normalgaranti, varedeklaration og lovgivning i relation hertil
 • f) Behandling af reklamationer
 • g) Forholdsregler mod butikstyveri
 • h) Varemodtagelse, varekontrol, prismærkning og vareopfyldning i butikken
 • i) Oprydning og orden
 • j) Salgsfremmende vareplacering i vinduer, salgs- og udstillingslokaler/skiltning

Lærlingen deltager i butiksarbejde, kundebetjening, kasse/terminalbetjening og telefonbetjening.

3. periode

Lærlingen udfører det hidtil lærte med mere selvstændig indsats. Vægten lægges på kundebetjening, indkøb, disponering og forretningens kontorfunktioner.

Oplæring i:

 • a) Indkøb/valg af leverandør
 • b) Indkøbsplanlægning og ordreafgivelse
 • c) Kalkulation
 • d) Udskrivning af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer og gavekort
 • e) Lagerkartotek
 • f) Kasseregnskab
 • g) Forretningens eventuelle edb-udstyr
 • h) Udskrivning af eventuelle afbetalingskontrakter
 • i) Valg af rationel forsendelsesmåde og udfyldelse af de nødvendige forsendelsespapirer

Kendskab til:

 • a) Forretningens markedsføringsprofil/vurdering af forretningens varesortiment
 • b) Relevant lovgivning for køb og salg
 • c) Reklame/annoncering/kataloger m.m.
 • d) Dagligt bogholderi og kontorarbejde

- forretningens bogføringssystem

- afregning med leverandør

- momsregnskab

- forståelse af regnskabets nøgletal, omsætningshastighed m.m.

4. periode

Fuld anvendelse af det i de tre tidligere perioder lærte. Lærlingen arbejder helt selvstændigt såvel med kundebetjening og kundevejledning som øvrige medarbejdere for at sikre, at der ved udstedelsen af lærebrev er opnået den alsidige faglige dygtighed, som er sigtet med uddannelsen.

Reglerne har virkning fra 15. januar 1985.

Lærlingerådet, den 25. januar 1985.

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

Ingen